Nastavení možností služby Microsoft Windows Desktop Search

Microsoft Windows Desktop Search

Nastavení možností služby Microsoft Windows Desktop Search

Postup změny nastavení možností služby Microsoft Windows Desktop Search:

 1. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu stavu indexování ikona stavu indexování a potom klepněte na příkaz Možnosti místního vyhledávání.
 2. Vyberte z následujících možností:
   Úprava indexovaných umístění
   1. Klepněte na tlačítko Změnit.
   2. Zaškrtněte vhodná políčka indexovaných umístění nebo jejich zaškrtnutí zrušte a potom klepněte na tlačítko OK.
   Nastavení rozšířených možností
   1. Klepněte na tlačítko Upřesnit.
   2. Na kartě Nastavení indexování nakonfigurujte požadované nastavení indexování. Na kartě Typy souborů vyberte typy souborů, které mají být indexovány, a způsob, jakým mají být indexovány.
   3. Klepněte na tlačítko OK.
 3. Klepněte na tlačítko OK.

Poznámka

Pokud bude po změně těchto možností docházet k potížím, můžete klepnutím na možnost Obnovit výchozí na kartě Nastavení indexování obnovit výchozí nastavení služby Windows Desktop Search.