Stereoskooppisen kolmiulotteisen testaus järjestelmässä

Stereoskooppinen kolmiulotteinen

Stereoskooppisen kolmiulotteisen testaus järjestelmässä

 1. Valitse NVIDIA-ohjauspaneelista navigointipuu-ruutu, valitse Stereoskooppinen kolmiulotteinen ja valitse Määritä stereoskooppinen kolmiulotteisuus avataksesi siihen liittyvän sivun.

 2. Valitse Ota käyttöön stereoskooppinen kolmiulotteinen -valintaruutu.

 3. Valitse Testaa stereoskooppinen kolmiulotteinen siihen liittyvän valintaikkunan avaamiseksi.

 4. Säädä kohdassa Näyttöasetukset tarkkuuden liukusäädin, sahalaitaisuuden poistotaso ja virkistystaajuus asetukseen, jota haluat testata, ja napsauta sitten Käytä.

 5. Virkistystaajuuden vaihtoehdot näkyvät vain kuvanvaihtostereolle.

  Voit myös muuttaa asetuksia testin aikana.

 6. Napsauta Käynnistä testisovellus.

 7. Testisovellus näkyy koko näytössä ja siinä esitetään tarkkuus ja virkistystaajuus, joilla testi suoritetaan.

 8. Tee muutoksia testin aikana painamalla F1, jolloin esiin tulee valikko, jossa luetellaan käyttämäsi pikanäppäimet virkistystaajuuden ja tarkkuuden säätämiseen.

 9. Voit myös säätää näppäimistön pikanäppäimillä stereoskooppisen kolmiulotteisen tilan asetuksia ja tutustua siihen, miten asetukset vaikuttavat kuvaan.

 10. Tee lisämuutoksia valintaikkunassa painamalla ESC-näppäintä palataksesi Testaa stereoskooppinen kolmiulotteinen -valintaikkunaan, tee muutokset, napsauta Käytä ja napsauta Käynnistä testisovellus.

 11. Kun olet suorittanut testin loppuun, paina ESC-näppäintä ja napsauta Sulje.

Aiheeseen liittyviä kohtia