Nelinkertaisesti puskuroidun ammattitasoisen stereon käyttöönottaminen

Stereoskooppinen kolmiulotteinen

Nelinkertaisesti puskuroidun ammattitasoisen stereon käyttöönottaminen

  1. Valitse NVIDIA-ohjauspaneelista navigointipuu-ruutu, valitse 3D-asetukset ja avaa siihen liittyvä sivu valitsemalla Hallitse 3D-asetuksia.

  2. Napsauta Yleiset asetukset -välilehteä.

  3. Napsauta Asetukset-ruudussa Stereo - Näyttötila ja valitse sitten stereolaitteistoon sopiva vaihtoehto.

  4. Napsauta Asetukset-ruudussa Stereo - Ota käyttöön ja valitse sitten Käytössä.

  5. Napsauta Käytä.

  6. Valitse NVIDIA-ohjauspaneelista navigointipuu-ruutu, valitse Stereoskooppinen kolmiulotteinen ja valitse Määritä stereoskooppinen kolmiulotteisuus avataksesi siihen liittyvän sivun.

  7. Varmista, että Ota käyttöön stereoskooppinen kolmiulotteisuus -valintaruutua ei ole valittu ja napsauta sitten Käytä.

 

Aiheeseen liittyviä kohtia