NetWaiting

NetWaiting

NetWaiting

 

I NetWaiting kan du ta emot och ringa telefonsamtal medan du är uppkopplad på Internet via samma telefonlinje.

 

Med programmet kan du hålla kvar Internet-anslutningen medan du:

 

och sedan återvända till Internet (till exempel för att fortsätta ladda ner filer) utan att anslutningen har kopplats ner.

 

NetWaiting är endast aktivt om du i förväg har startat modemets expertprogram. För att få tillgång till alla funktionerna måste din Internet- leverantör använda en server med V.92-anslutning.

 

Har du inte en V.92-anslutning utan V.90, så fungerar endast ringsignalsfunktionen, och den aktuella Internet- uppkopplingen förloras om du svarar på ett inkommande samtal. Avböjer du inkommande samtal behålls Internet- uppkopplingen.

NetWaitings huvudfönster

NetWaitings huvudfönster visas när:

 

  • du tar emot ett samtal medan du är uppkopplad på Internet.

  • Du kan ringa medan du är uppkopplad på Internet genom att dubbel- klicka på telefonikonen (vanligtvis gul) i skrivbordets verktygsfält.

Ikonerna:

Acceptera                       acceptera ett inkommande samtal när du är uppkopplad på Internet .
Avböj                              avböj ett inkommande samtal när du är uppkopplad på Internet.
Koppla från                     avsluta den aktuella Internet- uppkopplingen
Utgående samtal             ringa medan du är uppkopplad på Internet.
Återanslut                        koppla upp dig igen på Internet
Redigeringsprogram       komma åt telefonboken
Inställningar                    ställa in kommunikationsparametrar

Avsluta                            avsluta programmet

 

Hjälp                                komma åt hjälpfilen

Fältet Inkommande samtal

I fältet finns uppgifter om nummerpresentation. NetWaiting  visar telefonnumret om du har nummerpresentatörstjänsten, och i förekommande fall, namnet på den som ringer.

Statusfält

Här visas modemets status i realtid. En timer visar hur lång tid det är kvar för att välja samtalssvar. Tiden varierar beroende på vilken server din Internet-leverantör använder.

 

Om tiden har gått ut och du inte har valt något alternativ, försvinner fönstret, samtalet ignoreras och du kan fortsätta att surfa på nätet. Den som ringer tror att du är ute eller upptagen.

Ta emot ett samtal medan du är uppkopplad på Internet.

När du får ett röstsamtal medan du är uppkopplad på Internet visas NetWaitings huvudfönster. Där visas telefonnumret till den som ringer dig om du har nummerpresentatörstjänsten, och namnet på den som ringer dig om du tidigare har lagt in det i telefonboken. Den tid som du har på dig för att svara på samtalet, inställd av Internet-leverantören, visas i statusfältet.

 

Så här ignorerar du ett samtal:                                                                                               

  1. Klicka på ikonen Avböj.

  2. Då stängs NetWaitings huvudfönster och den som ringer till dig får inget svar.

 

     Internetuppkopplingen är kvar. Den som ringer tror att du är ute eller upptagen.

 

Så här svarar du på ett samtal:                                                                                     

  1. Klicka på ikonen Acceptera

  2. Ta upp telefonluren när meddelandet och tidsvärdet har ändrats

 

     Internetuppkopplingen försätts i vänteläge under telefonsamtalet.    

     För att fortätta surfa på nätet klickar du på Återanslut.

 

Obs!  

Har du inte en V.92-anslutning, så kopplas du ner från nätet automatiskt.

 

Du kan återansluta till eller avbryta uppkopplingen under röstsamtalet genom att klicka på Återanslut eller Koppla från i NetWaitings huvudfönster.

Ring medan du är uppkopplad på Internet.

Varning: 

Alla modem kan inte ta emot ett samtal när de är anslutna till Internet.

Så här ringer du medan du är uppkopplad på Internet:                                   

  1. Dubbelklicka på telefonikonen (vanligtvis gul) i skrivbordets verktygsfält. Då visas NetWaitings huvudfönster.

  2. Klicka på ikonen Utgående samtal. Då håller modemet kvar uppkopplingen utan att koppla från.

  3. Lyft på luren och ring.

  4. Lägg på luren när samtalet är avslutat och klicka på Återanslut så kan du fortätta att surfa på nätet.

Du kan återansluta till eller avbryta uppkopplingen under röstsamtalet genom att klicka på Återanslut eller Koppla från i NetWaitings huvudfönster.

Se även: