Telefonbok

NetWaiting

Redigeringsprogram

Med NetWaiting får du en Redigeringsprogram som känner igen och visar telefonnumret till dem som ringer upp dig. NetWaiting visar även namnen som du har tilldelat numren, så att du snabbt får reda på vem som ringer och kan välja om du vill svara eller inte. För att använda de här funktionerna måste du ha beställt nummerpresentatörstjänsten av din telefonoperatör.

Komma åt telefonboken

I NetWaitings huvudfönster klickar du på ikonen Redigeringsprogram för nummerpresentation. Då visas telefonboksfönstret.

 

  • I kolumnen Namn: visas det namn som kommer att visas när personen ifråga ringer dig.

  • I kolumnen Telefon visas det nummer som kommer att visas när personen ifråga ringer dig.

  • Med ikonen Spara kan du spara data som lagts in, ändrats och/eller tagits bort i kolumnen Namn.

  • Med ikonen Ta bort kan du radera poster i telefonboken.

  • Med ikonen Avsluta stänger du telefonboken och återvänder till NetWaitings huvudfönster.

Spara och skriva ut telefonboken

Du kan exportera telefonboken till en textfil (.txt), spara den på disken och skriva ut den.

 

Gör så här:

  1. I NetWaitings huvudfönster klickar du på Redigeringsprogram för nummerpresentation. Då visas telefonboksfönstret.

  2. Klicka på Exportera och välj sökvägen till den lokala enheten där du vill placera telefonboken.

  3. I rutan Filnamn anger du namnet som du vill ge den.

  4. Klicka på Spara. Då sparas telefonboken i den katalog som du har angett.

Se även: