Inställningar

NetWaiting

Inställningar

Med NetWaiting kan du förinställa vissa alternativ så att de aktiveras eller avaktiveras medan du är uppkopplad på Internet:

 

Ange samtalsalternativ:

- Ignorera alla inkommande samtal

- Acceptera alla inkommande samtal

- Välja ringsignal

Komma åt menyn Inställningar

I NetWaitings huvudfönster klickar du på Inställningar. Då visas fönstret Inställningar.

Fliken Kommunikation

Kommunikationsalternativ:                                                                                             

I fältet NetWaiting kan du markera eller avmarkera nedanstående kryssrutor.

 

Ignorera alla inkommande samtal

Markera den här kryssrutan om du inte vill bli avbruten när du är uppkopplad på Internet. Då får inte den som ringer något svar.

                                                                                                                     

Acceptera alla inkommande samtal

Markerar du den här kryssrutan accepterar du alla inkommande samtal när du är uppkopplad på Internät. Då visas NetWaitings huvudfönster som standard om du får ett samtal medan du är uppkopplad på nätet.

 

Granska alla inkommande samtal och meddela användaren

Markera den här kryssrutan om du vill få veta att det kommer ett inkommande samtal när du är uppkopplad på Internät. Då visas NetWaitings huvudfönster om du får ett samtal medan du är uppkopplad på nätet.

 

Har du inte markerat någon kryssruta kommer telefonikonen (vanligtvis gul) att blinka när någon ringer, men det visas inget meddelande i fönstret.

Fliken Ljud                                                                                            

På den här fliken kan du välja ringsignal för inkommande samtal.

 

Gör så här:

  1. Markera Aktivera ringsignal.

  2. I fältet Röstsamtal klickar du på Bläddra och anger sökvägen som du vill allokera dina röstsamtal till. Klicka sedan på ikonen Lyssna (ett öra) så får du höra ringsignalen som du har valt.

  3. Gör likadant i fältet Faxsamtal .

  4. Klicka på OK.

Se även: