NetWaiting

NetWaiting

NetWaiting

Met NetWaiting kunt u al uw telefoonverbindingen beheren terwijl u bent verbonden met het Internet via een enkele telefoonlijn.

Met deze toepassing kunt u uw Internet-verbinding in de wacht zetten terwijl u het volgende doet:

 

Vervolgens kunt u weer terugkeren naar het Internet (en doorgaan met downloaden, bijvoorbeeld) omdat uw oorspronkelijke Internet-verbinding behouden is gebleven.

NetWaiting is alleen actief als u vooraf de toepassing Modem Expert hebt geladen. U kunt alleen over alle functies beschikken als uw Internet Service Provider een server met een V.92-verbinding gebruikt.

Als u geen V.92-verbinding maar een V.90-verbinding hebt, werkt alleen de belsignaalfunctie en wordt de actieve Internet-verbinding verbroken als u ervoor kiest een binnenkomend gesprek te beantwoorden. Als u ervoor kiest een binnenkomend gesprek te negeren, blijft uw Internet-verbinding behouden.

Het hoofdvenster van NetWaiting

Het hoofdvenster van NetWaiting wordt weergegeven in de volgende situaties:

  • U ontvangt een oproep tijdens een Internet-sessie.

  • U kunt een oproep tijdens een Internet-sessie een oproep ontvangen door te dubbelklikken op het telefoonpictogram (meestal geel) op de werkbalk op het bureaublad.

De pictogrammen:

Accepteren                       Een binnenkomende oproep accepteren tijdens een Internet-verbinding.
Afwijzen                            Een binnenkomende oproep afwijzen tijdens een Internet-verbinding.
Verbinding verbreken       De huidige Internet-sessie beëindigen.
Uitgaande oproep             Een oproep verzenden tijdens een Internet-sessie.
Doorgaan                          De verbinding met het Internet herstellen.
Telefoonboek                    Het telefoonboek openen.
Instellingen                       Instellingen openen.

Afsluiten                            De toepassing afsluiten.

 

Help                                   Deze on line Help starten.

Gedeelte Binnenkomende oproep

In dit gedeelte worden de identificatiegegevens van de beller weergegeven. NetWaiting geeft het telefoonnummer weer als u beschikt over nummerweergave. Indien van toepassing, wordt ook de naam van de beller weergegeven.  toegevoegd.

Statusbalk

Hier ziet u de status van de modem in real-time. Een timer geeft aan hoeveel tijd er nog resteert voor het kiezen van een antwoordoptie. Deze tijdsduur varieert al naar gelang de server die door uw Internet Service Provider wordt gebruikt.

 

Als u geen optie hebt gekozen voordat de tijd om is, wordt het venster gesloten en wordt de oproep genegeerd. U kunt vervolgens gewoon doorgaan met uw Internet-sessie. Degene die u heeft gebeld, zal denken dat u niet aanwezig bent of dat de lijn bezet is.

Een oproep ontvangen tijdens een Internet-sessie.

Als u tijdens een Internet-sessie een spraakoproep ontvangt, wordt het hoofdvenster van NetWaiting weergegeven. In dit scherm wordt het telefoonnummer van de beller weergegeven (als u beschikt over nummerweergave), evenals diens naam (als u deze bij een eerdere gelegenheid aan het telefoonboek hebt toegevoegd. In de statusbalk wordt de tijd weergegeven die door uw Internet Service Provider is toegewezen om de oproep te beantwoorden.

Een oproep negeren:                                                                                                   

  1. Klik op het pictogram Afwijzen.

  2. Het hoofdvenster van NetWaiting wordt gesloten en de beller krijgt geen antwoord.

Uw Internet-sessie blijft actief. Degene die u heeft gebeld, zal denken dat u niet aanwezig bent of dat de lijn bezet is.

Een oproep beantwoorden:                                                                                          

  1. Klik op het pictogram Accepteren

  2. Neem de hoorn van uw telefoon.

Uw Internet-sessie wordt tijdens uw telefoongesprek in de wacht gezet.

Als u uw Internet-sessie weer wilt hervatten, plaatst u de hoorn weer op het toestel en klikt u op Doorgaan.

 

Opmerking:  

Als u niet over een V.92-verbinding beschikt, wordt de actieve Internet-sessie automatisch afgebroken wanneer u een oproep accepteert.

 

U kunt tijdens een telefoongesprek uw Internet-sessie hervatten of afbreken door op Doorgaan of Verbinding verbreken te klikken in het hoofdvenster van NetWaiting.

Een oproep verzenden tijdens een Internet-verbinding

Waarschuwing:

Niet alle modems bieden de mogelijkheid om een telefoongesprek to maken tijdens een internetverbinding.

 

Een spraakoproep verzenden tijdens een Internet-sessie:                                           

  1. Dubbelklik op het telefoonpictogram (meestal geel) op de werkbalk op het bureaublad. Het hoofdvenster van NetWaiting wordt geopend.

  2. Klik op het pictogram Uitgaande oproep. De modem onderbreekt de huidige Internet-verbinding zonder deze af te breken.

  3. Neem de hoorn op en kies het nummer dat u wilt bellen.

  4. Plaats de hoorn weer op het toestel wanneer u klaar bent met het gesprek en klik op Doorgaan om uw Internet-sessie te hervatten.

U beschikt over een dubbele communicatievoorziening via een enkele telefoonlijn.

U kunt tijdens een telefoongesprek uw Internet-sessie hervatten of afbreken door op Doorgaan of Verbinding verbreken te klikken in het hoofdvenster van NetWaiting.

Zie ook: