Telefoonboek

NetWaiting

Telefoonboek

Met NetWaiting beschikt u over een telefoonboek dat het telefoonnummer van een beller herkent en op het scherm weergeeft. NetWaiting geeft ook de namen weer die u aan deze nummers hebt toegekend, zodat u direct kunt zien door wie u wordt gebeld en vervolgens kunt bepalen of u de oproep wilt beantwoorden of niet. Als u deze functies wilt gebruiken, moet u bij uw telefoonmaatschappij een abonnement op nummerweergave nemen.

Het telefoonboek openen

Klik in het hoofdvenster van NetWaiting op het pictogram Editor beller-ID-tabel. Het venster Telefoonboek wordt weergegeven.

  • In de kolom Naam ziet u de naam die op het scherm wordt weergegeven wanneer u door deze persoon wordt gebeld.

  • In de kolom Telefoon ziet u het telefoonnummer dat op het scherm wordt weergegeven wanneer u door deze persoon wordt gebeld.

  • Met het pictogram Opslaan kunt u de gegevens opslaan die u hebt ingevoerd, gewijzigd en/of verwijderd in de kolom Naam.

  • Met het pictogram Verwijderen kunt u vermeldingen uit het telefoonboek verwijderen.

  • Met het pictogram Afsluiten sluit u het telefoonboek en keert u terug naar het hoofdvenster van NetWaiting.

Opmerking:

Als u tijdens een Internet-sessie wordt gebeld door iemand die niet voorkomt in het telefoonboek, geeft NetWaiting noch de naam noch het telefoonnummer weer. U ziet alleen een bericht met de mededeling dat er een oproep is binnengekomen.

Het telefoonboek opslaan en afdrukken

U kunt de inhoud van uw telefoonboek exporteren naar een tekstbestand (.txt). Vervolgens kunt u het bestand opslaan op de schijf en het bestand afdrukken.

U doet dit als volgt:

  1. Klik in het hoofdvenster van NetWaiting op Editor beller-ID-tabel. Het venster Telefoonboek wordt weergegeven.

  2. Klik op Exporteren en selecteer het pad naar de lokale map waarin u het telefoonboek wilt opslaan.

  3. Geef in het vak Bestandsnaam de naam op voor het bestand.

  4. Klik op Opslaan. Uw telefoonboek wordt opgeslagen in de door u opgegeven map.

Zie ook: