Instellingen

NetWaiting

Instellingen

Met NetWaiting kunt u vooraf instellen dat bepaalde opties tijdens uw Internet-sessie worden in- of uitgeschakeld:

 

Opties voor oproep opgeven:

- Alle binnenkomende gesprekken negeren

- Alle binnenkomende gesprekken accepteren

- Belsignaal kiezen

Menu Instellingen openen

Klik op Instellingen in het hoofdmenu van NetWaiting. Het venster Instellingen wordt weergegeven.

Tabblad Communicatie

Communicatieopties:                                                                                                       

In het gedeelte NetWaiting kunt u de hieronder vermelde vakjes in- of uitschakelen.

 

Alle binnenkomende gesprekken negeren

Schakel dit vakje in als u onderbrekingen tijdens Internet-sessies wilt voorkomen. Als dit vakje is ingeschakeld, krijgt de beller geen gehoor.

Alle binnenkomende gesprekken accepteren

Schakel dit vakje in als u alle binnenkomende oproepen tijdens Internet-sessies wilt accepteren. Als dit vakje is ingeschakeld, wordt automatisch het hoofdvenster van NetWaiting weergegeven als er tijdens een Internet-sessie een oproep binnenkomt.

Alle binnenkomende gesprekken controleren en de gebruiker waarschuwen

Schakel dit vakje in als u altijd gewaarschuwd wilt worden als er tijdens een Internet-sessie een oproep binnenkomt. Als dit vakje is ingeschakeld, wordt automatisch het hoofdvenster van NetWaiting weergegeven als er tijdens een Internet-sessie een oproep binnenkomt.

Als u geen vakje inschakelt, knippert het telefoonpictogram (meestal geel) op de werkbalk op het bureaublad wanneer er een oproep binnenkomt, maar wordt er geen bericht op het scherm weergegeven.

Tabblad Geluid                                                                                     

Op dit tabblad kunt u het belsignaal voor alle binnenkomende oproepen instellen.

U doet dit als volgt:

  1. Schakel Geluidssignalen inschakelen in.

  2. Klik op Bladeren in het gedeelte Spraakoproep en geef het pad op voor het geluidsbestand dat u wilt toewijzen aan spraakoproepen. Klik vervolgens op het pictogram Luisteren (dit heeft de vorm van een oor) om het door u geselecteerde belsignaal te beluisteren.

  3. Herhaal deze stappen in het gedeelte Faxoproep.

  4. Klik op OK.

Zie ook: