Začasno zaustavljanje, ponovni zagon ali preverjanje stanja kazala

Microsoft Windows Desktop Search

Začasno zaustavljanje, ponovni zagon ali preverjanje stanja kazala
Microsoft Windows Desktop Search uporablja nekaj procesorske moči računalnika za pripravo in vzdrževanje kazala, zato lahko po namestitvi orodja Windows Desktop Search opazite spremembe v odzivnem času računalnika. Če je računalnik zaseden, se postopek priprave kazala začasno prekine, dokler ni na voljo več računalniških sredstev. Pripravo kazala lahko tudi začasno zaustavite.
 Začasno zaustavljanje priprave kazala
  1. V področju za obvestila v orodni vrstici Windows z desno miškino tipko kliknite ikono za pripravo kazala ikona Priprava kazala.
  2. Kliknite Zakasni pripravo kazala.
 Ponovni začetek priprave kazala
  1. V področju za obvestila v orodni vrstici Windows z desno miškino tipko kliknite ikono za pripravo kazala ikona Priprava kazala.
  2. Kliknite Pripravi kazalo zdaj.
 Preverjanje stanja kazala
  1. V področju za obvestila v orodni vrstici Windows z desno miškino tipko kliknite ikono za pripravo kazala ikona Priprava kazala.
  2. Kliknite Stanje priprave kazala.

Opomba

Windows Desktop Search privzeto začasno ustavi pripravo kazala, če je računalnik zaposlen, ali če se napaja iz akumulatorja.