Vrste datotek, ki jih lahko iščete

Microsoft Windows Desktop Search

Vrste datotek, ki jih lahko iščete

Microsoft Windows Desktop Search pripravi kazalo za več kot 200 najbolj običajnih vrst datotek, ki so napisane spodaj.

Vseeno pa Windows Desktop Search ne more pripraviti kazala za vsako vrsto datotek. Če želite omogočiti, da Windows Desktop Search preiskuje več vrst datotek, lahko uporabite IFilter, komponento storitev priprave kazala, ki so vključene v Microsoft Windows 2000 in novejše različice. Če vrsta datoteke, ki jo želite preiskati, ni našteta, lahko morda prenesete IFilter, ki omogoča, da Windows Desktop Search pripravi kazalo za to vrsto datoteke. Če želite več informacij, obiščite spletno mesto Dodatki iFilter za Desktop Search ali iFilter.org.

 E-pošta

Windows Desktop Search bo v kazalo dodal celotno vsebino datotek teh vrst:

 • eml
 • msg

Opomba

Če datoteka .msg vsebuje drugo datoteko .msg kot prilogo, se v kazalo doda samo ime pripete datoteke .msg.

 Stiki

Windows Desktop Search bo v kazalo dodal celotno vsebino datotek teh vrst:

 • vcf

Windows Desktop Search bo v kazalo dodal imena datotek in metapodatke teh vrst datotek:

 • vcard
 Sestanki

Windows Desktop Search bo v kazalo dodal imena datotek in metapodatke teh vrst datotek:

 • ics
 • vcs
 Dokumenti

Windows Desktop Search bo v kazalo dodal imena datotek in metapodatke teh vrst datotek:

 • ade
 • adp
 • mpd
 • mde
 • mpc
 • mpp
 • mpv
 • vdx
 • mpx
 • vsl
 • vst
 • vsw
 • vsx
 • vtx
 Besedilni dokumenti

Windows Desktop Search bo v kazalo dodal celotno vsebino datotek teh vrst:

 • doc
 • dot
 • htm
 • html
 • mht
 • one
 • rtf
 • txt
 • xml

Windows Desktop Search bo v kazalo dodal imena datotek in metapodatke za:

 • pdf

Če želite preiskati celotno vsebino datotek te vrste, prenesite IFilter.

 • dvi
 • eps
 • jnt
 • latex
 • pm
 • pm5
 • ps
 • pt5
 • rtx
 • tex
 • xml
 Preglednice

Windows Desktop Search bo v kazalo dodal celotno vsebino datotek teh vrst:

 • xls
 • xlw

Windows Desktop Search bo v kazalo dodal imena datotek in metapodatke teh vrst datotek:

 • csv
 • tsv
 • wks
 • xlb
 • xlc
 • xll
 • xlm
 Predstavitve

Windows Desktop Search bo v kazalo dodal celotno vsebino datotek teh vrst:

 • pot
 • pps
 • ppt

Windows Desktop Search bo v kazalo dodal imena datotek in metapodatke teh vrst datotek:

 • ppz
 Glasba

Windows Desktop Search bo v kazalo dodal imena datotek in metapodatke teh vrst datotek:

 • aac
 • aif
 • aiff
 • amf
 • au
 • cda
 • dfs
 • dss
 • far
 • m3u
 • mid
 • midi
 • mp3
 • mus
 • okt
 • p16
 • psm
 • ra
 • ram
 • rmi
 • s3m
 • snd
 • sng
 • stm
 • ult
 • uw
 • voc
 • wav
 • wma
 • xm
 • xmi
 Slike

Windows Desktop Search bo v kazalo dodal imena datotek in metapodatke teh vrst datotek:

 • 3ds
 • a11
 • ai
 • ani
 • anm
 • art
 • b_w
 • b&w
 • b1n
 • b8
 • bga
 • bit
 • bld
 • bm
 • cdf
 • cdr
 • cmp
 • cps
 • cvs
 • dib
 • dip
 • dcx
 • dkb
 • dw2
 • dwg
 • fh3
 • fh4
 • fit
 • flc
 • fli
 • gcd
 • gif
 • gl
 • gsd
 • hrf
 • hs2
 • hsi
 • iax
 • ica
 • jas
 • jff
 • jpc
 • icb
 • jpe
 • jpeg
 • jpg
 • jtf
 • lbm
 • mpt
 • msp
 • nc
 • neo
 • pct
 • pcx
 • pda
 • pdd
 • pgm
 • pix
 • png
 • ppm
 • psd
 • pse
 • qdv
 • rgb
 • rif
 • rip
 • rix
 • rl4
 • rl8
 • sg1
 • tif
 • tiff
 • van
 • vda
 • vdr
 • wmf
 • xif
 • xpm
 Video posnetki

Windows Desktop Search bo v kazalo dodal imena datotek in metapodatke teh vrst datotek:

 • asf
 • asx
 • avi
 • awm
 • cmv
 • m1v
 • mmm
 • mov
 • mp2
 • mpa
 • mpe
 • mpeg
 • mpg
 • mpv2
 • mwf
 • qt
 • vue
 • wmv
 • wvx
 Drugo

Windows Desktop Search bo v kazalo dodal celotno vsebino datotek teh vrst:

 • bat
 • c
 • cmd
 • cpp
 • cxx
 • dif
 • disco
 • h
 • hpp
 • hxx
 • idl
 • inc
 • inf
 • inx
 • js
 • nws
 • pl
 • ppa
 • pwz
 • rc
 • reg
 • resx
 • slk
 • url
 • vbs
 • xla
 • xld
 • xlt
 • xlv
 • xsl

Windows Desktop Search bo v kazalo dodal imena datotek in metapodatke teh vrst datotek:

 • acf
 • aifc
 • ascx
 • asm
 • asp
 • aspx
 • bmp
 • cab
 • com
 • cpl
 • cs
 • css
 • cur
 • def
 • dic
 • emf
 • gz
 • hhc
 • ico
 • idq
 • ivf
 • ivf
 • jfif
 • lnk
 • mapiipm.Note
 • mda
 • mp2v
 • odc
 • pl
 • rle
 • scd
 • tar
 • tgz
 • tsp
 • wax
 • wbk
 • sch
 • wiz
 • wm
 • wmp
 • wmx
 • wmz
 • wri
 • wsz
 • wtx
 • xlk
 • z
 • zip