Pravila za napredna iskanja

Microsoft Windows Desktop Search

Pravila za napredna iskanja

Te tabele opisujejo sintakso, ki jo morate uporabiti v orodju Microsoft Windows Desktop Search, pa tudi lastnosti, po katerih lahko poizveste za vsako kategorijo datoteke, ki je prikazana v oknu z rezultati orodja Windows Desktop Search.

Poizvedbo lahko omejite na določena mesta, določene vrste datotek ali na lastnosti znotraj teh datotek ali na določene »razrede datotek«. Razredi datotek se nanašajo na kategorije, ki so prikazane na vrhu okna z rezultati v orodju Windows Desktop Search.

 Sintaksa v orodju Desktop Search
Ključna beseda/simbol Primer Funkcija
NOT socialna NOT varnost Poišče elemente, ki vsebujejo socialna, ne pa tudi varnost
- socialna -varnost Poišče elemente, ki vsebujejo socialna, ne pa tudi varnost
OR socialna OR varnost Poišče elemente, ki vsebujejo socialna ali varnost
Narekovaji »socialna varnost« Poišče elemente, ki vsebujejo natančno besedno zvezo socialna varnost
Oklepaji (socialna varnost) Poišče elemente, ki vsebujejo izraza socialna in varnost v katerem koli vrstnem redu
> datum:>11/05/04

velikost:>5

Poišče elemente z datumom po 11. 5. 2004

Poišče elemente, ki so večji od 5

< datum:<11/05/04

velikost:<5

Poišče elemente z datumom pred 11. 5. 2004

Poišče elemente, ki so manjši od od 5

Opombe

  • Logični operatorji morajo biti zapisani z velikimi tiskanimi črkami.
  • V eni poizvedbi ne morete uporabiti dveh ključnih besed (na primer NOT in OR).
 Logične lastnosti
Lastnost Primer Funkcija
ima:prilogo poročilo has:attachment Poišče elemente, ki vsebuje poročilo s prilogami. Enako kot hasattachment:true
je:priloga poročilo is:attachment Poišče elemente, ki imajo priloge, ki vsebujejo poročilo. Enako kot isattachment:true
pred: before:10.9.2004 Poišče elemente, katerih polje Primarnidatum vsebuje datum pred 10. 9. 2004.
po: after:10.9.2004 Poišče elemente, katerih polje Primarnidatum vsebuje datum po 10. 9. 2004.
avtor: author:jaka Poišče elemente z besedo jaka v lastnosti author.
avtor:"ime" author:"jaka novak" Poišče elemente, ki imajo v lastnosti author besedi jaka novak v tem vrstnem redu.
avtor:(ime) author:(jaka novak) Poišče elemente z besedama jaka in novak v lastnosti author.
avtor:(ime OR ime) author:(jaka OR janez) Poišče elemente z besedo jaka ali janez v lastnosti author.
avtor:ime ime author:jaka janez Poišče elemente z besedo jaka v lastnosti author in z besedo bob kjer koli v dokumentu.
od:ime from:jaka Poišče elemente z besedo jaka v lastnosti fromName ALI fromAddress, ker je »from« ime lastnosti za fromName in fromAddress.
 Datumi in obsegi datumov

Če želite določiti obseg datuma, natipkajte lastnost, ki ji sledita dva datuma. Zaprte obsege datumov določite tako, da natipkate .. Natipkajte na primer from:david sent:11.05.04..11.05.05. Windows Desktop Search prepozna vse oblike datumov v operacijskem sistemu Windows, prepozna pa tudi te vrednosti:

  • relativne datume: na primer danes, jutri, včeraj
  • relativne datume z več besedami: na primer ta teden, naslednji mesec, zadnji teden, prejšnji mesec, prihodnje leto.
  • dneve: nedelja, ponedeljek ... sobota
  • mesece: januar, februar ... december

 Števila in obsegi
Sintaksa Rezultati
size:>50 < 70 Poišče datoteke, ki imajo vrednost lastnosti Velikost med 50 in 70.
date:>2.7.05 < 2.10.05 Poišče datume v lastnosti Datum med 2. 7. 2005 in 2. 10. 2005.
 Običajne lastnosti datotek

Zgornjo sintakso lahko uporabite s katero koli od teh lastnosti datotek. Če želite na primer poiskati e-pošto, ki jo je poslal »jaka«, ki je bila poslana leta 2005, bi bila vaša poizvedba videti takole: kind:email author:jaka after:12.31.2004.

Če želite iskanje omejiti po vrsti datotek: Uporabite Primer
Vse vrste datotek everything kind:everything
Komunikacije communications kind:communications
Stiki contacts kind:contacts
E-pošta email kind:email
Neposredni pogovori v Messengerju im kind:im
Srečanja meetings kind:meetings
Opravila tasks kind:tasks
Opombe notes kind:notes
Dokumenti docs kind:docs
Besedilni dokumenti text kind:text
Preglednice spreadsheets kind:spreadsheets
Predstavitve presentations kind:presentations
Glasba music kind:music
Slike pics kind:pics
Video posnetki videos kind:videos
Mape folders kind:folders
Ime mape foldername, in foldername:mydocs
Priljubljene favorites kind:favorites
Programi programs kind:programs

Če uporabljate več e-poštnih računov in želite poizvedbo omejiti na Microsoft Office Outlook ali Outlook Express, lahko uporabite indikator store: .

Če želite iskanje omejiti po mestu shranjevanja: Uporabite Primer
Datoteke files store:files
Outlook outlook store:MAPI
Outlook Express oe store:oe
 Lastnosti za vrsto datotek: vse
Lastnost Uporabite Primer
Naslov title, subject, about title:primer
Stanje status status:primer
Datum date date:last week
Datum spremembe datemodified, modified modified:last week
Pomembnost importance, priority importance:high
Velikost size size:> 50
Izbrisano deleted,isdeleted is:deleted
Je priloga isattachment is:attachment
Za to, toname to:primer
Kp cc, ccname cc:primer
Podjetje company company:primer
Mesto location location:primer
Kategorija category category:primer
Ključne besede keywords keywords:primer
Album album album:primer
Ime datoteke filename, file filename:primer
Zvrst genre genre:primer
Avtor author, by author:primer
Osebe people, with with (sonja mo david)
Mapa folder, under, path folder:primer
Pri ext, fileext ext:primer
Ime datoteke filename, file filename:primer
 Običajne lastnosti za vrsto datotek: priloge
Lastnost Uporabite Primer
Osebe people, with people:primer
 Lastnosti za vrsto datotek: stik
Lastnost Uporabite Primer
Telefon pomočnika assistantsphone assistantsphone:123-4567
Poklic profession profession:primer
Vzdevek nickname nickname:primer
Zakonec spouse spouse:primer
Službeni naslov – kraj businesscity businesscity:primer
Službena poštna številka businesspostalcode businesspostalcode:primer
Številka za povratni klic callbackphonenumber callbackphonenumber:primer
Telefon v avtu carphone carphone:primer
Otroci children children:primer
Ime firstname firstname:primer
Priimek lastname lastname:primer
Domači telefaks homefax homefax:primer
Pozivnik pager pager:primer
Službeni telefon businessphone businessphone:primer
Domači telefon homephone mobilephone:primer
Mobilni telefon mobilephone mobilephone:primer
Pisarna office office:primer
Obletnica anniversary anniversary:yesterday
Rojstni dan birthday birthday:tomorrow
Spletna stran webpage webpage:www.microsoft.com
 Lastnosti za vrsto datotek: komunikacije (e-pošta, sestanki)
Lastnost Uporabite Primer
Od from, organizer from:primer
Prejeto received, sent sent: včeraj
Zadeva subject, title subject:primer
Ima prilogo hasattachment, hasattachments has:attachment
Priloge attachments, attachment attachment:presentation.ppt
Skp bcc, bccname bcc:primer
Naslov Skp bccaddress, bcc bccaddress:primer
Naslov Kp ccaddress, cc ccaddress:primer
Zastavica za nadaljnje delo followupflag followupflag:2
Naslov Za toaddress, to toaddress:primer
Rok duedate, due due:prejšnji teden
Ima zastavico hasflag, isflagged hasflag:resnično
 Lastnosti za vrsto datotek: koledar
Lastnost Uporabite Primer
Ponavljajoči se recurring, isrecurring is:recurring
Organizator organizer, by, from organizer:primer
 Lastnosti za vrsto datotek: dokumenti
Lastnost Uporabite Primer
Komentarji comments comments:primer
Zadnje shranjevanje lastsavedby lastsavedby:Josh
Upravnik dokumentov documentmanager documentmanager:primer
Številka revizije revisionnumber revisionnumber:primer
Oblika dokumenta documentformat documentformat:primer
Datum zadnjega tiskanja datelastprinted datelastprinted:last week
 Lastnosti za vrsto datotek: glasba
Lastnost Uporabite Primer
Besedilo lyrics lyrics:primer
Bitna hitrost bitrate, rate bitrate:2
Izvajalec artist, by, from artist:primer
Leto year year:primer
Trajanje duration duration:primer
Album album album:"greatest hits"
Zvrst genre genre:rock
Besedilo lyrics lyrics:"happy birthday to you"
Skladba track track:12
Leto year year:> 1980 < 1990
 Lastnosti za vrsto datotek: slike
Lastnost Uporabite Primer
Znamka fotoaparata cameramake cameramake:primer
Model fotoaparata cameramodel cameramodel:primer
Dimenzije dimensions dimensions:primer
Postavitev orientation orientation:primer
Datum posnetka datetaken datetaken:last week
Širina width width:primer
Višina height height:primer
 Lastnosti za vrsto datotek: video
Lastnost Uporabite Primer
Ime name, subject name:primer
Pri ext, fileext ext:primer