Προβλήματα κατά την εύρεση αρχείου

Microsoft Windows Desktop Search

Προβλήματα κατά την εύρεση αρχείου

Το Microsoft Windows Desktop Search λειτουργεί μόνο με Microsoft Office Outlook και Microsoft Outlook Express. Εάν χρησιμοποιείτε διαφορετικό πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν θα έχετε δυνατότητα αναζήτησης των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των συναντήσεων ή των επαφών σας.

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε ένα αρχείο που γνωρίζετε ότι υπάρχει, ή εάν δεν μπορείτε να βρείτε κανένα από τα στοιχεία που αναζητάτε στον υπολογιστή σας, ελέγξτε την ορθογραφία των όρων αναζήτησης και, στη συνέχεια, επαναλάβετε την αναζήτηση. Εάν δεν υπάρξει αποτέλεσμα:

 Επιβεβαιώστε ότι η δημιουργία ευρετηρίου έχει ολοκληρωθεί

Όταν εγκαθιστάτε το Windows Desktop Search, πρέπει να περιμένετε λίγη ώρα μέχρι να ολοκληρωθεί η δημιουργία ευρετηρίου στον υπολογιστή σας. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε ένα αρχείο ή ένα στοιχείο του Outlook που γνωρίζετε ότι υπάρχει, το αρχείο ή το στοιχείο ίσως να μην έχει ακόμα καταχωρηθεί σε ευρετήριο.

Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα καταχωρούνται στο ευρετήριο μόνο όταν εκτελείται το Outlook ή το Outlook Express. Εάν δεν εκτελούσατε το Outlook ή το Outlook Express στη διάρκεια της αρχικής διαδικασίας δημιουργίας ευρετηρίου, τα μηνύματα του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου και άλλα στοιχεία ενδέχεται να μην έχουν καταχωρηθεί σε ευρετήριο. Για να εξασφαλίσετε ότι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καταχωρούνται σε ευρετήριο, κάντε εκκίνηση του Outlook ή του Outlook Express.

Για να ελέγξετε την κατάσταση δημιουργίας ευρετηρίου:

  1. Στην περιοχή ειδοποιήσεων της γραμμής εργασιών των Windows, κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο δημιουργίας ευρετηρίου Εικονίδιο δημιουργίας ευρετηρίου.
  2. Επιλέξτε Κατάσταση δημιουργίας ευρετηρίου.
  3. Για να επανεκκινήσετε τη δημιουργία ευρετηρίου, επιλέξτε Δημιουργία ευρετηρίου τώρα.
 Ελέγξτε ποιες θέσεις αρχείων έχουν καταχωρηθεί σε ευρετήριο

Από προεπιλογή, το Windows Desktop Search καταχωρεί τα αρχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στο φάκελο "Τα έγγραφά μου". Εάν έχετε αλλάξει τη θέση του φακέλου σας "Τα έγγραφά μου" ή εάν αποθηκεύετε αρχεία σε άλλη θέση, μπορείτε να αλλάξετε τις επιλογές του Windows Desktop Search για να εξασφαλίσετε ότι αυτά τα στοιχεία σε αυτές τις θέσεις καταχωρούνται σε ευρετήριο και είναι δυνατό να εντοπιστούν σε μια αναζήτηση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ορισμός τοποθεσιών αναζήτησης

 Ελέγξτε το πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείτε

Το Microsoft Windows Desktop Search λειτουργεί μόνο με Microsoft Office Outlook και Microsoft Outlook Express. Εάν χρησιμοποιείτε διαφορετικό πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν θα έχετε δυνατότητα αναζήτησης των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των συναντήσεων ή των επαφών σας.

 Ελέγξτε τις προεπιλεγμένες επιλογές αναζήτησης

Από προεπιλογή, όταν πληκτρολογείτε έναν όρο αναζήτησης στο πλαίσιο αναζήτησης του Windows Desktop Search, η αναζήτηση εκτελείται μόνο στα αρχεία του υπολογιστή σας. Εάν η τοποθεσία αναζήτησης έχει αλλάξει, ώστε το Windows Desktop Search να κάνει πρώτα αναζήτηση στο Web, τα αποτελέσματα δεν θα περιλαμβάνουν αρχεία του υπολογιστή σας, όταν πληκτρολογείτε μια λέξη αναζήτησης και πατάτε το πλήκτρο ENTER.

Για να αλλάξετε τις επιλογές του Deskbar, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση παραμέτρων των επιλογών του Deskbar.

 Κάντε επανεκκίνηση του Windows Desktop Search και αφήστε το να ολοκληρώσει τη δημιουργία ευρετηρίου στον υπολογιστή σας
  1. Στην περιοχή ειδοποιήσεων της γραμμής εργασιών των Windows, κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο δημιουργίας ευρετηρίου Εικονίδιο δημιουργίας ευρετηρίου.
  2. Κάντε κλικ στην εντολή Έξοδος.
  3. Στο μενού Έναρξη, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο στοιχείο Όλα τα προγράμματα ή Προγράμματα και στη συνέχεια επιλέξτε Windows Desktop Search.
  4. Αφήστε το Windows Desktop Search να ολοκληρώσει τη δημιουργία ευρετηρίου στον υπολογιστή σας πριν να κάνετε αναζήτηση για αρχεία. Θα λάβετε μια ειδοποίηση όταν ολοκληρωθεί η δημιουργία ευρετηρίου.

Σημειώσεις

  • Εάν ο υπολογιστής σας είναι απασχολημένος, το Windows Desktop Search θα σταματήσει προσωρινά τη δημιουργία ευρετηρίου μέχρι ο υπολογιστής σας να μεταβεί σε αδράνεια. Ως αποτέλεσμα, ορισμένα στοιχεία που προστέθηκαν πρόσφατα ενδέχεται να μην έχουν καταχωρηθεί σε ευρετήριο.
  • Επιπλέον, το Windows Desktop Search καταχωρεί σε ευρετήριο το πρώτο 1 MB κειμένου σε κάθε έγγραφο. Αυτό επαρκεί για να εξασφαλίσετε ότι καταχωρούνται πλήρως σε ευρετήριο όλα τα έγγραφα, εκτός από τα πολύ μεγάλα, αλλά εάν έχετε ένα υπερβολικά μεγάλο έγγραφο και ο όρος αναζήτησης εμφανίζεται μετά το πρώτο 1 MB κειμένου, ίσως να μην εντοπιστεί.