Ορισμός επιλογών του Microsoft Windows Desktop Search

Microsoft Windows Desktop Search

Ορισμός επιλογών του Microsoft Windows Desktop Search

Για να αλλάξετε τις επιλογές του Microsoft Windows Desktop Search:

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο της κατάστασης του ευρετηρίου εικονίδιο κατάστασης ευρετηρίου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές του Windows Desktop Search.
 2. Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω:
   Τροποποίηση θέσεων που έχουν καταχωρηθεί στο ευρετήριο
   1. Κάντε κλικ στο κουμπί Τροποποίηση.
   2. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή των κατάλληλων πλαισίων ελέγχου των θέσεων ευρετηρίου και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
   Ορισμός επιλογών για προχωρημένους
   1. Κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους.
   2. Στην καρτέλα "Ρυθμίσεις ευρετηρίου", ρυθμίστε τις παραμέτρους του ευρετηρίου που θέλετε. Στην καρτέλα "Τύποι αρχείων", επιλέξτε τους τύπους αρχείων που θέλετε να καταχωρήσετε στο ευρετήριο και τον τρόπο που θέλετε να γίνει η καταχώρηση.
   3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Σημείωση

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα αφού αλλάξετε αυτές τις επιλογές, κάντε κλικ στο στοιχείο Επαναφορά προεπιλογών στην καρτέλα "Ρυθμίσεις ευρετηρίου" για να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις του Windows Desktop Search.