Απαιτήσεις συστήματος

Microsoft Windows Desktop Search

Απαιτήσεις συστήματος

Οι απαιτήσεις συστήματος για τη χρήση του Microsoft Windows Desktop Search είναι οι ακόλουθες:

  • Για να χρησιμοποιήσετε το Microsoft Windows Desktop Search για τη δημιουργία ευρετηρίου και την αναζήτηση των μηνυμάτων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, πρέπει να διαθέτετε είτε Microsoft Microsoft Outlook 2000 ή νεότερη έκδοση, είτε Microsoft Outlook Express 6 ή νεότερη έκδοση.
  • Για την πλήρη προεπισκόπηση εγγράφων του Microsoft Office στα αποτελέσματα του Windows Desktop Search απαιτείταιMicrosoft Office XP ή νεότερη έκδοση.
  • Επεξεργαστής Pentium 500 MHz τουλάχιστον (συνιστάται επεξεργαστής 1 GHz).
  • Microsoft Windows XP ή Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1.
  • Ελάχιστη μνήμη RAM 128 MB (συνιστάται μνήμη 256 MB).
  • Συνιστάται ελεύθερος χώρος 500 MB στο σκληρό δίσκο. Το μέγεθος του ευρετηρίου σας εξαρτάται από τον όγκο του περιεχομένου που έχετε καταχωρήσει στο ευρετήριο.
  • Συνιστάται ανάλυση οθόνης 1024 x 768.