Feilsøking i forbindelse med dataanalyse

Office XLADDIN

Feilsøking i forbindelse med dataanalyse

Gjelder verktøy i tillegget Analyseverktøy.

Data vises bare på det første regnearket

Dataanalysefunksjonene kan bare brukes i ett regneark om gangen. Når du utfører dataanalyser i grupperte regneark, vises resultatet i det første regnearket, mens tomme, formaterte tabeller blir vist i resten av regnearkene. Når du skal utføre dataanalyser i resten av regnearkene, må du omberegne analyseverktøyet for hvert regneark.