Statistiske analyseverktøy

Office XLADDIN

VisKorrelasjon

VisKovarians

VisDeskriptiv statistikk

VisEksponentiell glatting

VisF-test: Verktøy for variansanalyse med to utvalg

VisFourier-analyse

VisHistogram

VisGlidende gjennomsnitt

VisGenerering av tilfeldige tall

VisRangering og persentil

VisRegresjon

VisUtvalg

VisT-test

VisZ-test