Utføre en statistisk analyse

Office XLADDIN

Vis alt Vis alt

Utføre en statistisk analyse

  1. Velg DataanalyseVerktøy-menyen.

    Hvis Dataanalyse ikke er tilgjengelig, kan du laste inn Analyseverktøyet.

    VisHvordan?

  2. I dialogboksen Dataanalyse merker du navnet på analyseverktøyet du vil bruke, og velger deretter OK.
  3. Angi de analysealternativene du vil bruke, i dialogboksen til det valgte analyseverktøyet.

    Du kan bruke Hjelp-knappen i dialogboksen hvis du vil ha mer informasjon om alternativene.