Stereoskopski 3D

Stereoskopski 3D

Stereoskopski 3D

NVIDIA ponuja več rešitev za spremembo iger in programov v stereoskopski 3D in njihov prikaz na zaslonu. Z združljivo strojno opremo za ogled boste videli sliko z zaznavanjem globine. NVIDIA ponuja dve primarni tehnologiji - stereoskopski 3D za potrošnike in stereoskopski 3D s štirimi medpomnilniki.

Stereoskopski 3D za potrošnike

Stereoskopski 3D za potrošnike je na voljo z uporabo NVIDIA® gonilnika za stereoskopski 3D in kadar je v uporabi s kompatibilno strojno opremo, omogoča celozaslonski stereoskopski 3D ogled številnih iger, ki temeljijo na Direct3D®. Potrebna ni nobena druga programska oprema, ki bi delovala kot stereoskopski gonilnik.

Naslednje sekcije razlagajo funkcije in uporabo stereoskopskega 3D:

 

Profesionalni stereoskopski 3D s štirimi medpomnilniki

Stereoskopski 3D s štirimi medpomnilniki ustvari za vsako oko edinstven pogled z malce drugačne perspektive s pomočjo štirih medpomnilnikov (spredaj levo, spredaj desno, zadaj levo, zadaj desno) namesto tradicionalnih dveh medpomnilnikov (spredaj, zadaj).

Stereo s štirimi medpomnilniki zahteva aplikacijo na osnovi OpenGL, s katero se uporablja stereo s štirimi medpomnilniki, stereoskopska 3D očala/zaslone in NVIDIA® Quadro® rešitve za zahtevni in ultra zahtevni segment trga.

Naslednje sekcije razlagajo funkcije in uporabo stereoskopskega 3D s štirimi medpomnilniki: