Bližnjične tipke

Stereoskopski 3D

Bližnjične tipke

Okno Nastavi bližnjične tipke vam pokaže bližnjične tipke, ki jih lahko uporabite za nadzor stereoskopskega 3D, medtem ko igrate igro. S te strani lahko tudi prilagodite bližnjične tipke. Okno je razdeljeno na dva dela - osnovne stereoskopske 3D nastavitve in napredne nastavitve med igro.

Osnovne opise vseh nastavitev si lahko ogledate tako, da greste preko besedila v oknu.

Osnovne nastavitve

Prikaži ali skrij stereoskopske 3D učinke (Privzeto [Ctrl+T]): Uporabite to bližnjično tipko, da vklopite oz. izklopite stereoskopski 3D med igro. Nastavitev ni shranjena.   

Povečaj globino (Privzeto [Ctrl+F4]): Poveča zaznano razdaljo med najbližjim in najbolj oddaljenim objektom v igri. Ta bližnjična tipka ima isti učinek kot premik globinskega drsnika v desno in nastavitev je samodejno shranjena za vse igre.  

Zmanjšaj globino (Privzeto [Ctrl+F3]): Zmanjša zaznano razdaljo med najbližjim in najbolj oddaljenim objektom v igri. Ta bližnjična tipka ima isti učinek kot premik globinskega drsnika v levo in nastavitev je samodejno shranjena za vse igre.

Prikaži ali skrij 3D laserski merek (Privzeto [Ctrl+F12]): Vklopi ali izklopi NVIDIA 3D laserski merek.

Prikaži ali skrij združljivost med igro: (Privzeto [Ctrl+Alt+Ins]): Uporabite to bližnjično tipko, da pokažete ali skrijete prekrivanje, ki ponuja informacije o stereoskopski 3D združljivosti za to igro.

Napredne nastavitve med igro

Nastavitve, ki jih je za vsako igro nastavila NVIDIA, so oblikovane za optimalni stereoskopski 3D ogled in ne bi smele potrebovati dodatnih prilagoditev. Naslednje bližnjične tipke naj uporabljajo le osebe, ki se dobro spoznajo na kompleksne parametre, vključene v ustvarjanje stereoskopskih 3D slik.

Preklopi 3D združljivostni način (Privzeto [Ctrl+Alt+F11]): Preklopi 3D združljivostni način.

Povečaj konvergenco (Privzeto [Ctrl+F6]): Premaknite objekte proti sebi.

Zmanjšaj konvergenco (Privzeto [Ctrl+F5]): Premakne objekte proč od vas.

Kroži med nastavitvami za stožec (Privzeto [Ctrl+11]): Kroži skozi tri nastavitve - izklopljeno, raztegnitev za zapolnitev in rezanje robov.

Shrani spremembe med igro (Privzeto [Ctrl+F7]): Za shranitev sprememb med igro uporabite to bližnjično tipko, ki ste jo ustvarili za (pokaži/skrij) 3D laserski merek, konvergenco ali prilagoditev stožca. Te nastavitve so samodejno uporabljene naslednjič, ko igrate isto igro.

 

Sorodne teme