Om te regelen wanneer de 3D-stereo vernieuwingsfrequentie wijzigt

Stereoscopische 3D

Uw beeldscherm moet ingesteld zijn op een hogere vernieuwingsfrequentie wanneer 3D-programma's worden uitgevoerd in actieve stereoscopische 3D. Dit gebeurt gewoonlijk automatisch wanneer een 3D-programma wordt gestart en daarna gaat het beeldscherm terug naar uw normale vernieuwingsfrequentie wanneer het 3D-programma wordt gesloten. Tijdens de reset van de beeldschermmodus treedt enige schermflikkering op. Deze instelling laat u regelen wanneer de vernieuwingsfrequentie van het beeldscherm wordt gereset.

OPMERKING: Deze regeling is niet van toepassing op 3D Vision Discover of 3DTV Play.      

Om te regelen wanneer de 3D-stereo vernieuwingsfrequentie wijzigt

 1. In het navigatiestructuur-venster van het NVIDIA-configuratiescherm selecteert u Stereoscopische 3D installeren onder Stereoscopische 3D om de bijbehorende pagina te openen.

 2. Als stereoscopische 3D niet is ingeschakeld, markeert u het selectievakje Stereoscopische 3D inschakelen.

 3. Klik op de pijl in de lijst Selecteer wanneer het beeldscherm in 3D-modus is en selecteer daarna een van de opties:

  • Altijd: Selecteer deze optie om te voorkomen dat uw beeldscherm de modus reset wanneer een 3D-programma wordt geopend of gesloten.

  • De stereo 3D-vernieuwingsfrequentie is altijd ingesteld, zelfs wanneer 3D-programma's niet worden uitgevoerd. Met deze optie wordt de reset van de beeldschermmodus en verwante schermflikkering vermeden wanneer een 3D-programma wordt geopend of gesloten.

  • Alleen wanneer 3D-programma's worden uitgevoerd: Selecteer deze optie als u niet wilt dat de stereoscopische 3D-vernieuwingsfrequentie altijd is ingesteld, maar alleen wanneer het 3D-programma wordt uitgevoerd.

  • De vernieuwingsfrequentie wordt gereset wanneer u een 3D-programma start of eindigt - hetzij in volledige schermmodus of venstermodus. Beide modusresets worden vergezeld van enige schermflikkering.

  • Alleen wanneer volledige scherm 3D-programma's worden uitgevoerd: Selecteer deze optie als u niet wilt dat de stereoscopische 3D-vernieuwingsfrequentie altijd is ingesteld, maar alleen wanneer het 3D-programma in volledige schermmodus wordt uitgevoerd.

  • De vernieuwingsfrequentie wordt gereset wanneer u een 3D-programma start of eindigt in volledige schermmodus. Beide modusresets worden vergezeld van enige schermflikkering. 3D-programma's in venstermodus zijn niet zichtbaar in stereoscopische 3D.

 4. Klik op Toepassen wanneer u klaar bent.

Verwante onderwerpen