Informatie

XA-A50CL


Informatie

Probleemoplossing


Aansluiting

Symptoom
Oorzaak
Actie
De PC 'ziet' de digitale audiospeler niet
Misschien functioneert uw PC niet goed.
Start uw computer opnieuw op en sluit de speler opnieuw aan.
De PC heeft een machtiging voor toestemming nodig van de digitale audiospeler.
Druk na het aansluiten op .
Voor gebruikers van Windows 98SE: het stuurprogramma is niet geïnstalleerd.
Installeer het stuurprogramma.
Er wordt een USB-hub of een USB-verlengkabel gebruikt.
Maak een rechtstreekse aansluiting met de meegeleverde USB-kabel.
werd niet binnen 10 seconden na aansluiting op de PC ingedrukt.
Druk na het aansluiten binnen 10 seconden op .

Bestanden overzetten

Symptoom
Oorzaak
Actie
Sommige overgezette bestanden ontbreken.
De digitale audiospeler verwijdert alle muziekbestanden behalve de WMA-DRM bestanden.
Controleer de bestanden en importeer ze nogmaals.
Het ingebouwde geheugen kan vol zijn.
Controleer hoeveel geheugen er nog vrij is. Verwijder zo nodig ongewenste bestanden.
De PC 'ziet' deze digitale audiospeler niet
Er is een andere naam voor het apparaat ingevoerd dan JVC_XA_A.
Voer handmatig de naam JVC_XA_A in voor het apparaat.

Afspelen

Symptoom
Oorzaak
Actie
U kunt een WMA bestand niet afspelen.
WMA-DRM worden middels slepen en neerzetten overgezet..
Zet de WMA-DRM bestanden over met de Windows Media Player.
De functie-indicator gaat niet aan.
De LED-instelling kan op "LED UIT" staan.
Verander de instelling van de LED.
De batterij is bijna leeg.
Vervang de batterij
U kunt de begeleidende stem niet horen tijdens het afspelen.
De stembegeleiding kan op "Uit" staan.
Verander de instelling van de stembegeleiding.
U kunt de muziekbestanden in de playlist niet afspelen.
De bestanden staan niet in het ingebouwde geheugen van de speler.
Verander van playlist of importeer de bestanden.
De playlist is niet opgeslagen in de indeling Unicode.
Sla de playlist op in de indeling Unicode.
De stembegeleiding is niet hoorbaar nadat de digitale audiospeler is geformatteerd via de PC.
De bestanden van de stembegeleiding ontbreken.
Importeer de stembestanden in de map Voice (Stem) op de speler.


PreviousNext