Basisfuncties van het afspelen

XA-A50CL


Basisfuncties van het afspelen


Stoppen met afspelen

  1. Druk op .

Het afspelen houdt op en de huidige afspeelpositie wordt opgeslagen in het geheugen. 10 seconden later slaat de digitale audiospeler af.

Als u gedurende 2 seconden ingedrukt vasthoudt dan slaat de digitale audiospeler af zonder de huidige afspeelpositie in het geheugen op te slaan.

OPMERKINGEN:

Breng het geluidsniveau op minimale sterkte voordat u de digitale audiospeler uitzet.

Meteen naar de gewenste track gaan

  1. Druk op .

: hiermee gaat u door naar het volgende nummer.

: Gaat terug naar het begin van de huidige track. U kunt de vorige track selecteren door twee keer kort op deze knop te drukken.

OPMERKINGEN:

Als u bij de laatste (eerste) track komt, hoort u "Laatste track (Eerste track)". Door dan nog één keer op te drukken (of twee keer op ), gaat u meteen door naar de eerste (laatste) track.

Een bepaalde passage opzoeken

  1. Druk op en houd deze knop vast .

: Spoelt vooruit.

: Spoelt achteruit.


PreviousNext