Seznam

Navigal

SEZNAM JÍZD

Realizuje pohled na jízdy vozidla vedené v definované knize jízd ve formě seznamu, který může být filtrován dle zvoleného období. Způsob práce v přehledové úrovni je obdobný jako u běžného seznamu resp. číselníku.

V přehledu jízd daného vozidla jsou uvedeny tyto údaje:

  • Datum a čas jízdy
  • Trasa jízdy - začátek a cíl jízdy vozidla
  • Účel jízdy - za jakým účelem se jízda konala
  • Stav tachometru - stav na konci jízdy + hodnoty počátečního stavu se změnou.
  • Stav nádrže - stav na konci jízdy. V případě, že je číslo červené je stav nádrže nad nebo pod danou kapacitou.
  • Tankování - změna stavu nádrže vlivem nákupu PHM během jízdy
  • Poznámka

V okně jednoho či různých pohledů (seznam, měsíční, roční) je možné provádět kopírování a přesuny jízd pomocí schránky. A to buď pomocí kombinace kláves (Ctrl+C - kopie, Ctrl+X - vyjmutí a Ctrl+V - vložení), nebo pomocí lokálního menu pohledu.