Číselník Obce

NAVIGAL

ČÍSELNÍK OBCE

Číselník obcí slouží k rychlému přehledu seznamu obcí v ČR. Slouží k zadávání obce u adresy sídla společnosti nebo bydliště zaměstnance.

Umožňuje přidávat, upravovat, mazat a samozřejmě prohlížet si detaily již vytvořených obcí.

K usnadnění práce slouží rychlá filtrace pomocí editačních polí. Seznam obcí se vyfiltruje a zůstanou pouze obce, které obsahují v příslušném sloupci zapsaný text.

Kliknutím na tlačítko Přidat nebo Upravit se zobrazí detail obce s možnosti dalších úprav popř. vyplnění údajů nové obce.

  • Obec
  • PSČ
  • Okres
  • Kraj

U všech záložek v číselníku Obce lze využívat tyto funkce:

Funkce Popis
Přidat Pomocí tohoto tlačítka máte možnost přidávat nové obce do číselníku obcí.
Upravit Zobrazí detaily o vybrané obce s možností změn a úprav.
Odebrat Vyřadí vybranou obec z číselníku obcí.
Uložit Uloží provedené změny v číselníku obcí.