Zaustavljanje, ponovno pokretanje i provera statusa indeksiranja

Microsoft Windows Desktop Search

Zaustavljanje, ponovno pokretanje i provera statusa indeksiranja
Microsoft Windows Desktop Search koristi deo obradne snage vašeg računara za izgradnju i održavanje indeksa, tako da ćete posle instaliranja Windows Desktop Search možda uočiti neke promene u brzini odziva vašeg računara. Ako je računar zauzet, proces indeksiranja se zaustavlja dok se resursi ne oslobode. I vi sami možete privremeno da zaustavite indeksiranje.
 Zaustavljanje indeksiranja
  1. Na sistemskoj traci poslova Windows trake sa zadacima, kliknite desnim tasterom miša na ikonu za indeksiranje ikona za indeksiranje.
  2. Izaberite Odloži indeksiranje.
 Ponovno pokretanje indeksiranja
  1. Na sistemskoj traci poslova Windows trake sa zadacima, kliknite desnim tasterom miša na ikonu za indeksiranje ikona za indeksiranje.
  2. Kliknite na dugme Indeksiraj sada.
 Provera statusa indeksiranja
  1. Na sistemskoj traci poslova Windows trake sa zadacima, kliknite desnim tasterom miša na ikonu za indeksiranje ikona za indeksiranje.
  2. Izaberite stavku Status indeksiranja.

Napomena

Podrazumevano je da Windows Desktop Search pauzira indeksiranje kad je vaš računar zauzet ili kad se napaja pomoću baterije.