Sužavanje pretraživanja preciziranjem tipova datoteka

Microsoft Windows Desktop Search

Sužavanje pretraživanja preciziranjem tipova datoteka

Kada se pretraživanje dovrši, možete da precizirate koji vas tipovi datoteka zanimaju kako biste suzili skup rezultata.

U Microsoft Windows Desktop Search prozoru rezultata, u okviru za pretraživanje, kliknite na tip stavke koju želite da vidite. Da biste videli još kategorija, izaberite Ostalo.

Da biste suzili svoje pretraživanje, možete da navedete lokacije koje želite da Windows Desktop Search pretražuje.

U okviru za pretraživanje izaberite stavku Sve lokacije , a zatim izaberite lokaciju za pretraživanje koju želite.