Meklēšana Microsoft Outlook publiskajās mapēs

Microsoft Windows Desktop Search

Meklēšana Microsoft Outlook publiskajās mapēs
Ja izmantojat programmu Outlook 2003, rīks Microsoft Windows meklēšana datorā var indeksēt to publisko mapju saturu, kuras programmā Outlook esat pievienojis kā izlases mapes:
  1. Programmas Outlook 2003 izvēlnē Tools (Rīki) noklikšķiniet uz Options (Opcijas).
  2. Zīmnē Mail Setup (Pasta iestatīšana) noklikšķiniet uz E-mail Accounts (E-pasta konti).
  3. Noklikšķiniet uz View or change existing e-mail accounts (Skatīt vai mainīt esošos e-pasta kontus) un pēc tam uz Next (Tālāk).
  4. Noklikšķiniet uz sava Exchange servera konta un pēc tam uz Change (Mainīt).
  5. Noklikšķiniet uz More Settings (Citi iestatījumi).
  6. Cilnes Advanced (Papildu) sadaļā Cached Exchange Mode Settings (Kešotā Exchange režīma iestatījumi) atzīmējiet izvēles rūtiņas Use Cached Exchange Mode (Lietot kešoto Exchange režīmu) un Download Public Folder Favorites (Lejupielādēt publiskās mapes izlases saturu).
  7. Noklikšķiniet uz OK (Labi), Next (Tālāk) un pēc tam uz Finish (Pabeigt).