Par rīka Microsoft Windows meklēšana datorā sniegtajiem rezultātiem

Microsoft Windows Desktop Search

Par rīka Microsoft Windows meklēšana datorā sniegtajiem rezultātiem

Kad meklējat savā datorā, rezultāti tiek rādīti rīka Microsoft Windows meklēšana datorā rezultātu logā. Šos rezultātus var kārtot vai sašaurināt, kā arī tos var filtrēt, lai būtu redzami tikai noteikta tipa faili. Var izmantot arī priekšskatījuma rūti, lai ātri apskatītu, atvērtu vai strādātu ar faila vai dokumenta saturu.

Kad tiek atvērts rīka Windows meklēšana datorā rezultātu logs, pie katra faila tiek rādīta ikona, kas apzīmē šī faila tipu. Piemēram, ikona word ikona tiek rādīta pie Microsoft Office Word dokumentiem. Ikona word pielikumi tiek rādīta pie e-pasta pielikumiem, kas ir Microsoft Word dokumenti.

Piezīme

Windows meklēšana datorā rezultātu priekšskatījuma rūtī var priekšskatīt lielāko daļu vienumu. Tomēr, ja lietojat Office 2000, Microsoft Office pilnīgi dokumentu priekšskatījumi nav pieejami.