Täpsemate otsingute reeglid

Microsoft Windows Desktop Search

Täpsemate otsingute reeglid

Järgmistes tabelites kirjeldatakse rakenduses Microsoft Windowsi töölauaotsing kasutatavat süntaksit. Samuti saate ülevaate atribuutidest, mille kohta saab kõigi rakenduse Windowsi töölauaotsing tulemiteaknas kuvatavate failikategooriate korral päringuid esitada.

Päringuid saab piiritleda kindlate asukohtade, kindlat tüüpi failide, nende tüüpidega seotud atribuutide või kindlat "liiki" failidega. Faililiigid tähistavad rakenduse Windowsi töölauaotsing tulemiteakna ülaosas kuvatavaid kategooriaid.

 Töölauaotsingu süntaks
Operand/sümbol Näide Funktsioon
NOT sotsiaalne NOT tagatis Otsib üksusi, mis sisaldavad sõna sotsiaalne, kuid mitte sõna tagatis
- sotsiaalne -tagatis Otsib üksusi, mis sisaldavad sõna sotsiaalne, kuid mitte sõna tagatis
OR sotsiaalne OR tagatis Otsib üksusi, mis sisaldavad sõna sotsiaalne või sõna tagatis
Jutumärgid "sotsiaalne tagatis" Otsib üksusi, mis sisaldavad täpset väljendit sotsiaalne tagatis
Sulud (sotsiaalne tagatis) Otsib üksusi, mis sisaldavad sõnu sotsiaalne ja tagatis mis tahes järjestuses
> date:>11.05.04

size:>5

Otsib üksusi, mille kuupäev on hilisem kui 11.05.04

Otsib üksusi, mille maht on suurem kui 5

< date:<11.05.04

size:<5

Otsib üksusi, mille kuupäev on varasem kui 11.05.04

Otsib üksusi, mille maht on väiksem kui 5

Märkused

  • Kahendotsingu muutujad peavad olema kirjutatud suurtähtedega.
  • Ühes päringus ei saa kasutada korraga kahte operandi (nt NOT ja OR).
 Kahendotsingu atribuudid
Atribuut Näide Funktsioon
has:attachment aruanne has:attachment Otsib üksusi, mis sisaldavad sõna aruanne ning millel on manused. Sama, mis atribuut hasattachment:true
is:attachment aruanne is:attachment Otsib üksusi, millel on manused, mis sisaldavad sõna aruanne. Sama, mis atribuut isattachment:true
before: before:10.9.2004 Otsib üksusi, mille puhul atribuudi PrimaryDate kuupäev on varasem kui 10.9.2004.
after: after:10.9.2004 Otsib üksusi, mille puhul atribuudi PrimaryDate kuupäev on hilisem kui 10.9.2004.
author: author:jaan Otsib üksusi, mille autoriatribuutides on sõna jaan.
author:"nimi" author:"jaan suur" Otsib üksusi, mille autoriatribuutides on antud järjestuses sõnad jaan suur.
author:(nimi) author:(jaan suur) Otsib üksusi, mille autoriatribuutides on sõnad jaan ja suur.
author:(nimi OR nimi) author:(jaan OR peeter) Otsib üksusi, mille autoriatribuutides on sõnadjaan või peeter.
author:nimi nimi author:jaan peeter Otsib üksusi, mille autoriatribuutides on sõna jaan ning dokumendi mis tahes kohas sõna peeter.
from:nimi from:jaan Otsib üksusi, mille puhul sõna jaan leidub kas atribuudis fromName VÕI fromAddress, kuna "from" kuulub nii atribuudi fromName kui ka fromAddress nimesse.
 Kuupäevad ja kuupäevavahemikud

Kuupäevavahemiku määramiseks tippige atribuut ning selle järgi kaks kuupäeva. Kindlate kuupäevavahemike tähistamiseks tipitakse kuupäevade vahele kaks punkti (..). Näiteks võite tippida from:taavi saadetud:11.05.04..11.05.05. Windowsi töölauaotsing tunneb ära kõik Windowsi kuupäevavormingud ning samuti järgmised ingliskeelsete sõnadega väljendatavad väärtused:

  • Suhtelised kuupäevad: näiteks today (täna), tomorrow (homme), yesterday (eile)
  • Mitmesõnalised suhtelised kuupäevad: näiteks this week (see nädal), next month (järgmine kuu), last week (eelmine nädal), past month (eelmine kuu), coming year (järgmine aasta)
  • Päevad: Sunday (pühapäev), Monday (esmaspäev) ... Saturday (laupäev)
  • Kuud: January (jaanuar), February (veebruar) ... December (detsember)

 Arvud ja vahemikud
Süntaks Tulemid
size:>50 < 70 Otsib faile, mille puhul mahuatribuudi väärtus jääb vahemikku 50–70
date:>2.7.05 < 2.10.05 Otsib kuupäevaatribuudi väljalt kuupäeva vahemikus 2.7.05–2.10.05.
 Levinumad failiatribuudid

Ülaltoodud süntakseid saab kasutada kõigi järgmiste failiatribuutidega. Kui näiteks soovite otsida meilisõnumit, mille saatjaks on "jaan" ning mis saadeti aastal 2005, näeks teie päring välja järgmine: kind:email author:jaan after:31.12.2004.

Piiritlemiseks failitüübi järgi Kasutage Näide
Kõik failitüübid everything kind:everything
Kirjavahetus communications kind:communications
Kontaktid contacts kind:contacts
E-post email kind:email
Vahetu sõnumside vestlused im kind:im
Koosolekud meetings kind:meetings
Tööülesanded tasks kind:tasks
Märkused notes kind:notes
Dokumendid docs kind:docs
Tekstidokumendid text kind:text
Arvutustabelid spreadsheets kind:spreadsheets
Esitlused presentations kind:presentations
Muusika music kind:music
Pildid pics kind:pics
Videod videos kind:videos
Kaustad folders kind:folders
Kausta nimi foldername, in foldername:mydocs
Lemmikud favorites kind:favorites
Programmid programs kind:programs

Kui kasutate mitut meilikontot ning soovite piiritleda päringu kas Microsoft Office Outlooki või Outlook Expressiga, saate kasutada indikaatorit store:

Piiritlemiseks faili talletuskoha järgi: Kasutage Näide
Failid files store:files
Outlook Outlook store:MAPI
Outlook Express oe store:oe
 Atribuudid, kui failitüübiks on Kõik
Atribuut Kasutage Näide
Tiitel title, subject, about title:näide
Olek status status:näide
Kuupäev date date:last week
Muutmiskuupäev datemodified, modified modified:last week
Tähtsus importance, priority importance:high
Maht size size:> 50
Kustutatud deleted,isdeleted is:deleted
On manus isattachment is:attachment
Adressaat to, toname to:näide
Koopia cc, ccname cc:näide
Ettevõte company company:näide
Asukoht location location:näide
Kategooria category category:näide
Märksõnad keywords keywords:näide
Album album album:näide
Faili nimi filename, file filename:näide
Žanr genre genre:näide
Autor author, by author:näide
Inimesed people, with with (sonja maaja taavi)
Kaust folder, under, path folder:näide
Laiend ext, fileext ext:näide
Faili nimi filename, file filename:näide
 Levinumad atribuudid, kui failitüübiks on Manus
Atribuut Kasutage Näide
Inimesed people, with people:näide
 Atribuudid, kui failitüübiks on Kontakt
Atribuut Kasutage Näide
Juhiabi telefon assistantsphone assistantsphone:555-3323
Amet profession profession:näide
Hüüdnimi nickname nickname:näide
Abikaasa spouse spouse:näide
Ettevõtte linn businesscity businesscity:näide
Ettevõtte sihtnumber businesspostalcode businesspostalcode:näide
Tagasihelistamiseks kasutatav number callbackphonenumber callbackphonenumber:näide
Autotelefon carphone carphone:näide
Lapsed children children:näide
Eesnimi firstname firstname:näide
Perekonnanimi lastname lastname:näide
Kodufaks homefax homefax:näide
Peiler pager pager:näide
Töötelefon businessphone businessphone:näide
Kodune telefon homephone homephone:näide
Mobiiltelefon mobilephone mobilephone:näide
Kontor office office:näide
Tähtpäev anniversary anniversary:yesterday
Sünnipäev birthday birthday:tomorrow
Veebileht webpage webpage:www.microsoft.com
 Atribuudid, kui failitüübiks on Sidepidamine (e-post, kohtumised)
Atribuut Kasutage Näide
Saatja from, organizer from:näide
Vastu võetud received, sent sent: yesterday
Teema subject, title subject:näide
Manusega hasattachment, hasattachments has:attachment
Manused attachments, attachment attachment:esitlus.ppt
Salakoopia bcc, bccname bcc:näide
Salakoopia aadress bccaddress, bcc bccaddress:näide
Koopia aadress ccaddress, cc ccaddress:näide
Järeltegevuse lipp followupflag followupflag:2
Aadressile toaddress, to toaddress:näide
Tähtaeg duedate, due due:last week
Lipuga hasflag, isflagged hasflag:true
 Atribuudid, kui failitüübiks on Kalender
Atribuut Kasutage Näide
Korduv recurring, isrecurring is:recurring
Korraldaja organizer, by, from organizer:sample
 Atribuudid, kui failitüübiks on Dokumendid
Atribuut Kasutage Näide
Kommentaarid comments comments:näide
Viimane salvestaja lastsavedby lastsavedby:Joosep
Dokumendihaldur documentmanager documentmanager:näide
Redaktsiooni number revisionnumber revisionnumber:näide
Dokumendi vorming documentformat documentformat:näide
Viimati prinditud datelastprinted datelastprinted:last week
 Atribuudid, kui failitüübiks on Muusika
Atribuut Kasutage Näide
Sõnad lyrics lyrics:näide
Bitikiirus bitrate, rate bitrate:2
Esitaja artist, by, from artist:näide
Aasta year year:näide
Kestus duration duration:näide
Album album album:"suurimad hitid"
Žanr genre genre:rock
Sõnad lyrics lyrics:"palju õnne"
Pala track track:12
Aasta year year:> 1980 < 1990
 Atribuudid, kui failitüübiks on Pilt
Atribuut Kasutage Näide
Kaamera tootja cameramake cameramake:näide
Kaamera mudel cameramodel cameramodel:näide
Mõõtmed dimensions dimensions:näide
Paigutus orientation orientation:näide
Pildistamiskuupäev datetaken datetaken:last week
Laius width width:näide
Kõrgus height height:näide
 Atribuudid, kui failitüübiks on Video
Atribuut Kasutage Näide
Nimi name, subject name:näide
Laiend ext, fileext ext:näide