Tulemite kuvamisviisi muutmine

Microsoft Windows Desktop Search

Tulemite kuvamisviisi muutmine
  1. Klõpsake rakenduses Microsoft Windowsi töölauaotsing nuppu Suvandid Töölauaotsingu suvandite nupp.
  2. Tehke ühte järgmistest.
    • Suurte failiikoonide kuvamiseks klõpsake käsku Suured ikoonid.
    • Väikeste ikoonide kuvamiseks klõpsake käsku Väikesed ikoonid.
    • Eelvaatepaani suvandite seadmiseks klõpsake käsku Eelvaatepaan ja seejärel klõpsake soovitud suvandeid.