Visa bilder

FastStone Image Viewer


Mus- & Tangentbordsanvändning

 • Dubbelklicka på en miniatyrbild eller enkelklicka på den här ikonen för att växla till fullskärmsläge
 • I fullskärmsläge kan du flytta din muspekare till nedre vänstra kanten av skärmen där ett menyfält (se nästa figur) kommer att poppa upp för att ge snabb åtkomst till grundläggande funktioner. (Notis: När du flyttar muspekaren till detta menyfält aktiveras funktionen som gör att mushjulet kan användas för att zooma in/ut i bilden)



 • I fullskärmsläge kan du flytta din muspekare till höger skärmkant där ett bildegenskapsfönster EXIF metadata kommer att poppa upp
 • I fullskärmsläge kan du flytta din muspekare till övre skärmkanten där en miniatyrvisare kommer att poppa upp och ge snabb åtkomst till resten av din bildsamling och diverse andra programkommandon
 • I fullskärmsläge kan du flytta din muspekare till vänster skärmkant där en menypanel kommer att poppa upp och ge snabb åtkomst till fil- och bildredigeringsverktyg
 • I fullskärmsläge kan du flytta din muspekare till nedre högra skärmkanten där Windows aktivitetsfält kommer att poppa upp och ge snabb åtkomst till andra program och fönster som är startade
 • När muspekaren får formen av ett förstoringsglas , betyder det att den aktuella bilden har formaterats för att passa inom det aktuella tillgängliga skärmutrymmet. Då kan du trycka ner och hålla kvar vänster musknapp och bilden kommer att visas i ett förstoringsglas. Med vänster musknapp nedtryckt kan du också röra förstoringsglaset över bilden. Förstoringsgrad och förstoringsglasets storlek kan justeras i programinställningarna (Se Förstoringsglas i Inställningar)
 • När muspekaren får formen av en hand , betyder det att den aktuella bilden är större än det aktuella tillgängliga skärmutrymmet. Då kan du trycka ner och hålla kvar vänster musknapp och flytta runt musen för att panorera/scrolla bilden inom det tillgängliga skärmutrymmet
 • När normalläge (Panorering) är aktivt, ändras muspekaren till ett kryss om du trycker Ctrl. Nu kan du använda musen till att Markera och Zooma (markera ett rektangulärt område i bilden genom att klicka och dra, släpp sedan musknappen för att zooma in det markerade området)
 • När Rektangel, Cirkel eller Frihandsläge , eller är aktiverat, får muspekaren formen av ett kryss om du håller ner Ctrl. Då kan du använda musen till att markera ett område i bilden. Genom att högerklicka inom det markerade området får du upp en popup-meny som låter dig zooma, kopiera, klippa ut, beskära eller ta bort det markerade området. Det markerade området kan också sparas som en separat fil.
 • Rulla på mushjulet för att växla till nästa eller föregående bild
 • Håll ner Ctrl och scrolla, för att zooma in eller zooma ut i tbilden
 • Håll ner Shift så att muspekaren blir cirkelformad och vänsterklicka för att zooma in eller högerklicka för att zooma ut i bilden
 • Tryck mellanslag, högerpil eller PageDown för att gå till nästa bild
 • Tryck backslag, vänsterpil eller PageUp för att gå till föregående bild
 • När den aktuella bilden är större än det tillgängliga skärmutrymmet kan du, trycka Pil (upp, ner, vänster, höger) för att panorera/scrolla bilden inom det tillgängliga fönster- eller skärmutrymmet
 • Tryck Home för att gå till den första bilden
 • Tryck End för att gå till den sista bilden
 • Tryck 1,2,3,... eller 9 för att zooma bilden till 100%, 200%, 300%,...900%
 • Tryck A eller / för att visa bilden i verklig storlek
 • Tryck B eller * för att visa bilden anpassad till det aktuella fönster- eller skärmutrymmet
 • Tryck för att zooma in bilden
 • Tryck - för att zooma ut bilden
 • Tryck C för att Kopiera till...
 • Tryck M för att Flytta till...
 • Tryck D för att starta ritbordet och lägga till text, linjer, rektanglar, ellipser, överstrykningar och vattenstämplar i bilden
 • Tryck E för att redigera bilden med det första externa programmet (användardefinierat)
 • Tryck I för att visa ett fönster med bildegenskaper inklusive EXIF och Histogram. Tryck I igen för att dölja fönstret
 • Tryck S för att visa bildspelsmenyn och konfigurera ett bildspel
 • Tryck T för att visa JPEG kommentarsredigerare och redigera bildbeskrivning/-kommentar (endast för JPEG-bilder)
 • Tryck L eller < för att rotera bilden åt vänster
 • Tryck R eller > för att rotera bilden åt höger
 • Tryck H för att vända bilden horisontellt
 • Tryck V för att vända bilden vertikalt
 • Tryck W för att öppna Windows Explorer på aktuell adress
 • Tryck X för att beskära bilden
 • Tryck Ctrl+R i kombination för att storleksändra/sampla om bilden
 • Tryck Ctrl+H i kombination för att visa Histogram för bilden
 • Tryck Ctrl+Z i kombination för att ångra den senaste ändringen i bilden (ångra i flera nivåer)
 • Tryck Ctrl+Y i kombination för att upprepa den senaste ändringen i bilden (upprepa i flera nivåer)
 • Tryck Enter eller F för att växla mellan fullskärms- och fönsterläge eller tvärtom
 • Tryck på mushjulsknappen för att växla mellan fullskärmsläge och utforskarläge
 • Tryck Esc för att avsluta fullskärmsläge eller för att avsluta programmet från utforskarläge eller fönsterläge
 • För att ordna bilder efter filnamn, typ, dimensioner, storlek eller datum i utforskarläget, ändra utforskarläge till rapportvy och klicka på lämplig kolumnrubrik