Licensavtal

FastStone Image Viewer


Licensavtal

Läs följande användarvillkor innan du använder denna programvara. Genom att installera och använda programvaran accepterar du villkoren i detta licensavtal och dess ansvarsfriskrivning

 • Ansvarsfriskrivning eller Garanti

  FastStone Image Viewer (detta program) tillhandahålles "i befintligt skick" och utan några som helst, uttryckliga, underförstådda eller på annat sätt, inklusive utan begränsning, garantier för säljbarhet eller lämplighet för särskilt ändamål. 

  Under inga som helst omständigheter skall utvecklaren av denna programvara hållas ansvarig för förlust av data, skador på mjuk eller hårdvara, förlust av rörelsevinst eller några andra typer av förluster vid bruk eller missbruk av denna programvara. 
 • Licens

  FastStone Image Viewer är kostnadsfri för personligt bruk och för utbildningssyfte (inkl. icke kommersiell organisation). I dessa fall har du rätt att fritt använda och tillverka ett obegränsat antal kopior av denna mjukvara, även för vidare distribution.

  Kommersiellt bruk kräver registrering. Besök http://www.faststone.org/order.htm för instruktioner angående kommersiell licens.
 • Restriktioner

  Denna programvara får inte dekompileras, demonteras, bakåtkompileras eller på annat sätt ändras.

 

© FastStone Soft - All Rights Reserved