Używanie myszy i klawiatury

FastStone Image Viewer


Używanie myszy i klawiatury

 • Podwójne kliknięcie na miniaturze lub kliknięcie na ikonie przełącza widok na pełny ekran.
 • Na pełnym ekranie przesuń wskaźnik myszki na dół ekranu gdzie ukaże się pasek kontrolny (rysunek jak niżej) dający szybki dostęp do głównych funkcji programu. (Uwaga: Przesunięcie wskaźnika myszki na ten pasek uaktywni rolkę myszki aby przybliżać i oddalać obraz) • Na pełnym ekranie przesuń wskaźnik myszki na prawą stronę ekranu gdzie ukaże się okno właściwości pliku wraz z informacją EXIF z aparatu.
 • Na pełnym ekranie przesuń wskaźnik myszki na górę ekranu gdzie ukaże się okno przeglądarki miniatur dające szybki dostęp do innych obrazów w poniższym katalogu oraz innych funkcji programu.
 • Na pełnym ekranie przesuń wskaźnik myszki na lewą stronę ekranu gdzie ukaże się okno panelu dające szybki dostęp do pliku oraz funkcji edycyjnych obrazu.
 • Na pełnym ekranie przesuń wskaźnik myszki do dolnego prawego rogu ekranu gdzie ukaże się pasek zadań Windowsa dając szybki dostęp do innych uruchomionych aplikacji (Tylko dla Windows XP)
 • Kiedy kursor myszy będzie mieć kształt lupy , oznacza to, że wyświetlany obraz został dopasowany do aktualnie dostępnego okna lub obszaru ekranu. Teraz możesz wcisnąć i trzymać lewy klawisz myszy , a obraz będzie widziany w powiększeniu. Z wciśniętym lewym klawiszem myszy, przesuwając myszą dookoła będzie przesuwane powiększenie po obrazie. Współczynnik powiększenia oraz Rozmiar powiększenia (Patrz zakładka Powiększenie w Ustawieniach) określają poziom powiększania obrazu.
 • Kiedy kursor myszy będzie mieć kształt ręki , oznacza to, że wyświetlany obraz jest większy niż aktualnie dostępne okno lub obszar ekranu. Teraz możesz wcisnąć i trzymać lewy klawisz myszy przesuwać myszą, a obraz będzie przesuwany po ekranie.
 • Przy wybranym Trybie normalnym wciskając i trzymając klawisz Ctrl kursor myszy zmieni kształt w krzyż . Teraz możesz użyć myszy aby ZAZNACZYĆ i PRZYBLIŻYĆ (zaznacz regularny obszar na obrazie używając lewego przycisku myszy, po czy zwolnij przycisk aby przybliżyć zaznaczony obszar obrazu)
 • Przy wybranym Trybie wyboru: Kwadrat, Okrąg czy Dowolny (, , lub kolejno), wciskając i trzymając klawisz Ctrl kursor myszy zmieni kształt w krzyż . Teraz możesz użyć myszy do zdefiniowania obszaru. Klikając prawym przyciskiem myszy w zaznaczonym obszarze, pokaże się menu umożliwiające przybliżyć, kopiować, wycinać, przycinać lub kasować zaznaczony obszar, a nawet zapisać do pliku.
 • Kręcąc rolką myszy wyświetlasz następny lub poprzedni obraz.
 • Trzymając klawisz Ctrl , kursor myszy zmieni kształt na - kręcąc rolką myszki oddalasz lub przybliżasz obraz.
 • Trzymając klawisz Shift, kursor myszy zmieni kształt na - kliknij lewy klawisz myszy aby przybliżyć lub prawy klawisz myszy aby oddalić obraz.
 • Klawisz Spacja, Prawa strzałka lub PgDn żeby przejść do następnego obrazu.
 • Klawisz Backspace, Lewa strzałka lub PgUp żeby przejść do poprzedniego obrazu.
 • Jeśli wyświetlany obraz jest większy niż aktualnie dostępne okno lub obszar ekranu, użyj Strzałek (Góra, Dół, Lewo, Prawo), aby przesuwać obraz po ekranie
 • Klawisz Home żeby przejść do pierwszego obrazu.
 • Klawisz End żeby przejść do ostatniego obrazu.
 • Klawisze 1,2,3 żeby przybliżyć obraz do 100%, 200%, 300%,...
 • Klawisz A lub / wyświetla obraz w aktualnym rozmiarze.
 • Klawisz B lub * wyświetla obraz dopasowany do aktualnego okna lub obszaru ekranu.
 • Klawisz żeby przybliżyć obraz.
 • Klawisz - żeby oddalić obraz.
 • Klawisz C uruchamia funkcję kopiuj do folderu aktualnego pliku obrazu.
 • Klawisz M uruchamia funkcję przenieś do folderu aktualnego pliku obrazu.
 • Klawisz D uruchamia okno Rysowanie żeby dodać tekst, linie,okręgi, elipsy, obszary wyróżnione oraz znaki wodne do obrazu.
 • Klawisz E żeby edytować obraz pierwszym Zewnętrznym programem (definiowany przez użytkownika)
 • Klawisz I żeby wyświetlić okno z właściwościami obrazu
 • Klawisz S żeby pokazać okno Opcje pokazu slajdów, aby skonfigurować pokaz
 • Klawisz T wyświetla okno Komentarz JPEG, aby edytować opis/komentarz obrazu (Jedynie dla obrazów JPEG)
 • Klawisz L lub < żeby wykonać obrót w lewo .
 • Klawisz R lub > żeby wykonać obrót w prawo .
 • Klawisz H żeby wykonać obrót w poziomie .
 • Klawisz V żeby wykonać obrót w pionie
 • Klawisz W żeby otworzyć Eksplorator Windows w aktualnym katalogu.
 • Klawisz X żeby pokazać okno Przytnij, aby wykonać przycięcie obrazu.
 • Kombinacja klawiszy Ctrl+R pokazuje okno Zmień rozmiar, aby zmienić rozmiar obrazu.
 • Kombinacja klawiszy Ctrl+H pokazuje okno Histogram obrazu.
 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Z cofa ostatnią zmianę wykonaną na obrazie (cofnięcie wielo-poziomowe)
 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Y ponawia ostatnią zmianę wykonaną na obrazie (ponowienie wielo-poziomowe)
 • Klawisz Enter lub F żeby przełączyć między Pełny ekran/Widok przeglądarki lub Pełny ekran/Widok w oknie
 • Przycisk rolki myszy żeby przełączyć między Pełny ekran i Widok przeglądarki
 • Klawisz Esc żeby wyjść z trybu Pełny ekran lub wyjść z programu jeśli jest widok Przeglądarki lub Okna
 • Żeby posortować obrazy według Nazwy, Typu, Wymiaru, Rozmiaru czy Datą w Widoku przeglądarki, zmień styl przeglądarki na widok Szczegóły i kliknij lewym klawiszem myszki na właściwej kolumnie.