Warunki licencyjne

FastStone Image Viewer


Warunki licencyjne

Proszę o dokładne przeczytanie niniejszych warunków przed użyciem programu. Użycie programu oznacza, że zgadzasz się z warunkami i gwarancją niniejszej licencji.

 • Gwarancja

  Oprogramowanie FastStone Image Viewer jest opatrzone "jako-taki" oraz bez jakiejkolwiek gwarancji. 

  W żadnym przypadku autor tego oprogramowania nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, szkody, utraty dochodów, czy innych strat podczas użytkowania tego oprogramowania. 
 • Licencja

  Przeglądarka Obrazów FastStone jest programem FREEWARE dla prywatnego (nie komercyjnego) lub edukacyjnego (w tym organizacje non-profit) użytku. W tym przypadku, masz prawo do użytku i robienia nieograniczonej liczby kopii tego oprogramowania.

  Dla użytku komercyjnego wymagana jest rejestracja. Rejestracja jest ważnym wsparciem dla rozwoju przyszłych wersji. Kliknij
  tutaj, aby dowiedzieć się jak zarejestrować dla komercyjnego użytku.
 • Ograniczenia dotyczące używania

  Oprogramowanie to nie może być dekompilowane, dezasemblowane, odtwarzane ani w inny sposób modyfikowane.

 

FastStone Soft - Wszystkie prawa zastrzeżone.