Jak włączyć lub wyłączyć AudioESP?

SoundMAX AudioESP

Jak włączyć lub wyłączyć AudioESP?

AudioESP włącza i wyłącza się poprzez ustawienia AudioESP. W zależności od systemu, operację tę można przeprowadzić na dwa sposoby:

1) Jeśli zainstalowany jest panel sterowania SoundMAX, wybierz przycisk Preferencje, a następnie kartę Ogólne.

2) W przeciwnym razie przejdź do menu Start systemu Windows i wybierz SoundMAX, a następnie SoundMAX AudioESP.

Po wybraniu ustawień AudioESP zaznacz pole Włącz AudioESP, aby włączyć AudioESP, lub wyczyść oznaczenie pola, aby je wyłączyć.