Kislexikon [Hordozható licenc eszköz : PLU]

Portable License Utility

 
 
Kislexikon
 •  
 • aktív

  Licencállapot, ami arra utal, hogy a licenc exportálható egy célszámítógépre. Egy aktív licenc egy termék futtatására is használható.

  átvitel

  Lásd: exportálás és beolvasás

  átviteli kód

  Egy 16 karakteres kód, amit a licencet exportáló számítógép generál. Egy licenc első exportálása után, ugyanarra a számítógépre exportálható az átviteli kód bebillentyűzésével is. Ezt a kódot egy másik számítógépen licenc beolvasására a Hordozható licenc eszközben lehet bevinni.

  átviteli fájl

  Ha egy licenc először lesz exportálva, a Hordozható licenc eszköz egy átviteli fájlba helyezi azt. A Hordozható licenc eszköz egy másik számítógépen ezt a fájlt olvassa be a licenc importálására. Az átviteli fájlok a .plu kiterjesztést kapják meg.

  célszámítógép

  Az a számítógép, amely egy aktív licencet fogad.

  exportálás

  Licenc átvitele egy forrásszámítógépről egy célszámítógépre.

  exportált

  Licencállapot, ami arra utal, hogy a licenc másik számítógépre lett áthelyezve a Hordozható licenc eszköz használatával. Egy exportált licenc exportálható még egyszer, de csak ugyanarra a célszámítógépre, ahova eredetileg exportálták.

  forrásszámítógép

  Az a számítógép, amelyen a licenc pillanatnyilag aktív.

  gépazonosító kód

  Lásd: számítógép-azonosító kód

  haladék-időszak

  Egy 24 órás időszak, ami alatt a termék még futtatható, annak ellenére, hogy a terméklicenc már exportálva lett. A haladék-időszak akkor indul, ha megpróbálják futtatni a terméket a forrásszámítógépen a licenc másik számítógépre történő áthelyezése után. Lehet, hogy nincs haladék-időszak, ha egy vészlicenc nemrégiben volt használva ugyanazon számítógépen.

  hibás

  Licencállapot, ami arra utal, hogy a licencet újra aktiválni kell a termék futtatásával. Egy hibás licenc nem exportálható és nem használható a termék futtatására.

  importálás

  Licenc kinyerése egy számítógépről, amely exportált licencet és ezt a számítógépet adta meg célszámítógépként.

  készlet

  Lásd: számítógéplista

  körfolyamat

  Folyamat, ami a terméklicenc újraaktiválásához szükséges egy olyan számítógépen, amelyről a licenc át lett helyezve egy másik számítógépre. A körfolyamat bezárul, ha a licenc át lett helyezve forrásszámítógépről a célszámítógépre, exportálva lett a célszámítógépről, majd ismét be lett olvasva a forrásszámítógépre.

  lejárat dátuma

  Az utolsó nap, amikor a licenc még használható a termék futtatására.

  lejárt

  Licencállapot, ami arra utal, hogy a licenc csak egy bizonyos dátumig volt érvényes, ami már elmúlt. Egy lejárt licenc nem exportálható és nem használható a termék futtatására.

  licenc

  Egy fájl, amely engedélyezi egy Autodesk termék futtatását egy számítógépen.

  licenc jellege

  Azt jelzi, hogy a licenc időben korlátozott-e, és ha igen akkor meghosszabbítható-e.

  licenc típusa

  Egy adott licenc használatának korlátozásai. A licenc típusa lehet teljes és próba.

  licencállapot

  Egy licenc hozzáférhetőségének leírása. A licencállapot lehet aktív, hibás, lejárt, és exportált.

  próba

  Licenctípus, amely arra utal, hogy a licenc egy megadott időre, aktiválási kód nélkül van engedélyezve. A megadott idő letelte után a próbalicenc többé nem használható a termék futtatására.

  számítógép-azonosító kód

  A Hordozható licenc eszköz által létrehozott kód, amely egyedien azonosít egy számítógépet. A számítógép-azonosító kód a Hordozható licenc eszközben tekinthető meg. A kód a Hordozható licenc eszköz ablakában jelenik meg. (A termék korábbi verzióiban gép azonosító kód néven.)

  számítógépkészlet

  Lásd: számítógéplista

  számítógéplista

  Azon számítógépek neveit és azonosító kódjait tároló lista, amelyekre a licenc exportálható.

  számítógépnév

  A számítógépet azonosító név vagy alfanumerikus kombináció. Bármilyen szöveget be lehet billentyűzni ami leírja a számítógépet, és segít megkülönböztetni azt a többi számítógéptől a listában.

  teljes

  Licenctípus, ami arra utal, hogy a licenchez egy aktiválási kód lett megadva.

  vészlicenc

  Olyan licenc, ami a licenc másik számítógépre történő áthelyezése után egy huszonnégy órás türelmi időszakot engedélyez, amelyben a termék még futtatható a forrásszámítógépen.

     Visszajelzés?