NetWaiting

NetWaiting

NetWaiting

 

Med NetWaiting kan du tale i telefon, mens du har forbindelse til Internet, selvom du kun råder over en enkelt telefonlinie.

 

Programmet kan sætte Internetforbindelsen "i ventepsoition", når du:

 

og derefter genoprette forbindelsen og f.eks. fortsætte med at hente data (forbindelsen har ikke været afbrudt).

 

NetWaiting er kun aktivt, hvis du har åbnet programmet Modem Expert. Du kan kun bruge alle funktionerne, hvis Internetudbyderen bruger en V.92-forbindelse.

 

Hvis du ikke bruger en V.92-forbindelse, men en V.90-forbindelse, er det kun telefonfunktionen, der virker, og en evt. Internetforbindelse bliver afbrudt, hvis du besvarer indgående opkald. Hvis du afviser et indgående opkald, bevares Internetforbindelsen.

 

Hovedvinduet til NetWaiting

Hovedvinduet til NetWaiting vises på skærmen, når:

 

  • Du modtager et opkald, mens du har forbindelse til Internet.

  • Du foretager et telefonopkald, mens du har forbindelse til Internet, ved at dobbeltklikke på ikonet Telefon (som regel gult) på værktøjslinien.

Ikonerne:

Accepter                    Accepterer indgående opkald, mens du har forbindelse til Internet
Afvis                           Afviser indgående opkald, mens du har forbindelse til Internet
Afbryd                        Afbryder Internetforbindelsen
Udgående opkald      Ringer op, mens du har forbindelse til Internet
Genopret forbindelse Opretter forbindelse til Internet igen
Rediger tabel             Åbner telefonbogen
Indstillinger               Viser Indstillinger

Afslut                         Afslutter programmet

 

Hjælp                         Åbn hjælpefil

Indgående opkald

Her vises oplysninger om den person, der ringer. NetWaiting  viser telefonnummeret, hvis du abonnerer på Vis nummer, og evt. navnet på den person, der ringer. 

Statuslinie

Her vises status for modemet i realtid. Du kan se, hvor lang tid du har til at vælge en svarmulighed til opkaldet. Det afhænger af, hvilken server Internetudbyderen bruger.

 

Hvis tiden udløber, og du ikke vælger en mulighed, forsvinder vinduet, opkaldet ignoreres, og Internetforbindelsen opretholdes. Den person, der ringer, hører ringetoner, der lyder, som når du ikke tager telefonen.

Modtage et opkald, mens du har forbindelse til Internet

Hovedvinduet til NetWaiting vises på skærmen, hvis du modtager et stemmeopkald, mens du har forbindelse til Internet. I vinduet kan du se det telefonnummer, der ringes fra, hvis du abonnerer på Vis nummer, og navnet på personen, hvis du har føjet navnet til telefonbogen. På statuslinien kan du se, hvor lang tid Internetudbyderen giver dig til at besvare opkaldet.

 

Du ignorerer et opkald på følgende måde:                                                                                         

  1. Klik på ikonet Afvis.

  2. Hovedvinduet til NetWaiting forsvinder, og opkaldet besvares ikke.

 

     Internetforbindelsen er ikke afbrudt. Den person, der ringer, hører ringetoner, der lyder, som når du ikke tager telefonen.

 

Du besvarer et opkald på følgende måde:                                                                                         

  1. Klik på ikonet Accepter

  2. Løft røret, når meddelelserne og uret har skiftet.

 

     Internetforbindelsen bliver sat "i venteposition", mens du taler i telefon.    

     Hvis du vil genoprette forbindelsen til Internet, skal du lægge på og klikke på Genopret forbindelse.

 

Bemærk:  

Hvis du ikke bruger en V.92-forbindelse, afbrydes Internetforbindelsen automatisk, når du accepterer et indgående opkald.

 

Du kan genoprette eller afbryde forbindelsen, mens du taler i telefon, hvis du klikker på Genopret forbindelse eller Afbryd i hovedvinduet til NetWaiting.

 

Ringe op, mens du har forbindelse til Internet

Advarsel: 

Det er ikke alle modemmer, som kan ringe op, mens du bruger Internetforbindelsen.

Du foretager telefonopkald, mens du har forbindelse til Internet, på følgende måde:                         

  1. Dobbeltklik på ikonet Telefon (som regel gult) på proceslinien. Hovedvinduet til NetWaiting vises på skærmen.

  2. Klik på ikonet Udgående opkald. Modemet sætter den igangværende Internetforbindelse "i venteposition".

  3. Løft røret, og ring op.

  4. Læg på, når opkaldet er færdigt, og klik på Genopret forbindelse, så du kan fortsætte med Internetforbindelsen.

 

Du kan genoprette eller afbryde forbindelsen, mens du taler i telefon, hvis du klikker på Genopret forbindelse eller Afbryd i hovedvinduet til NetWaiting.

Se også: