Číselník Vozový park

Navigal

ČÍSELNÍK VOZOVÝ PARK

Číselník Vozový park podobně jako předešlé číselníky slouží k vytváření, úpravě, vyřazení a zobrazení detailu vozidel. Z takto nadefinovaných vozidel si pak můžete vybrat při vyplňování cestovních příkazů.

Pomocí horních tlačítek můžete využívat tyto funkce:

Funkce Popis
Přidat Pomocí tohoto tlačítka máte možnost přidávat nová vozidla do číselníku.
Upravit Zobrazí detaily vybraného vozidla s možností změn a úprav.
Smazat Vyřadí vybrané vozidlo z číselníku.

Dvojklikem na vybrané vozidlo se zobrazí detail tohoto vozidla s možnosti dalších úprav.

V detailu vozidla můžete editovat údaje:

  • Název vozidla
  • RZ (SPZ)
  • Druh vozidla - osobní, nákladní nebo motocykl
  • Zařazení - lze jej zařadit jako soukromé nebo firemní vozidlo. Kliknutím na tlačítko Upravit lze ve stromovém zobrazení společností a skupin toto vozidlo přiřadit určité osobě nebo společnosti.
  • Pohonná hmota - lze si vybrat mezi standardními typy nebo alternativními palivy (vámi definovanými)
  • Spotřeba - průměrná spotřeba a tolerované meze spotřeby paliva automobilu
  • Objem nádrže
  • Ostatní - účelová modifikace nebo automatická převodovka
  • Poznámka