Číselník Osoby

Navigal

ČÍSELNÍK OSOBY

Slouží k vytváření, úpravě, vyřazení a zobrazení detailu osob. Zde uvedená osoba pak slouží pro otevření své knihy cestovních příkazů.

Pomocí horních tlačítek můžete využívat tyto funkce:

Funkce Popis
Přidat Pomocí tohoto tlačítka máte možnost přidávat nové osoby do číselníku osob.
Upravit Zobrazí detaily o vybrané osobě s možností změn a úprav.
Smazat Vyřadí vybranou osobu z číselníku osob.

Dvojklikem na vybranou osobu se zobrazí detail této osoby s možnosti dalších úprav. Shodnou funkci má tlačítko Upravit:

V detailu jsou editační oblasti:

  • Osoba - jmenné údaje
  • Adresa - ulice, obec, okres a PSČ
  • Sjednané stravné - pokud chcete u dané osoby používat sjednané stravné, aktivujte zaškrtávátko a nastavte hodnoty
  • Zařazení - pomocí tlačítka Upravit zobrazíte stromové zobrazení společností a skupin, kde vyberete rodičovskou společnost nebo skupinu této osobě
  • Poznámka - zde můžete zapsat poznámku k dané osobě