Gelişmiş arama kuralları

Microsoft Windows Desktop Search

Gelişmiş arama kuralları

Aşağıdaki tablolarda Microsoft Windows Masaüstü Araması ürünüyle kullanılacak sözdiziminin yanında Windows Masaüstü Araması sonuçları penceresinde görüntülenen her dosya kategorisi için sorgulanabilecek özellikler açıklanmaktadır.

Sorgunuzu belirli konumlarla, belirli dosya türleriyle veya bu türlerdeki belirli özelliklerle ya da belirli "dosya çeşitleriyle" kısıtlayabilirsiniz. Dosya çeşitleri, Windows Masaüstü Araması sonuçları penceresinin üstünde görüntülenen kategorilerdir.

 Masaüstü Araması sözdizimi
Anahtar sözcük/simge Örnek İşlev
NOT sosyal NOT güvenlik sosyal içeren ancak güvenlik içermeyen öğeleri bulur
- sosyal -güvenlik sosyal içeren ancak güvenlik içermeyen öğeleri bulur
OR sosyal OR güvenlik sosyal veya güvenlik içeren öğeleri bulur
Tırnak işaretleri "sosyal güvenlik" Tam sözcük grubunu sosyal güvenlik içeren öğeleri bulur
Parantezler (sosyal güvenlik) sosyal ve güvenlik sözcüklerini herhangi bir sırada içeren öğeleri bulur
> tarih:>11.05.04

boyut:>5

11.05.04 tarihinden sonraki öğeleri bulur

Boyutu 5'ten büyük olan öğeleri bulur

< tarih:<11.05.04

boyut:<5

11.05.04 tarihinden önceki öğeleri bulur

Boyutu 5'ten küçük olan öğeleri bulur

Notlar

  • Tüm Boole işleçlerinin büyük harf olması gerekir.
  • Aynı sorguda iki anahtar sözcük (örneğin, NOT ve OR) kullanamazsınız.
 Boole özellikleri
Özellik Örnek İşlev
var:ek rapor var:ek Eki olan rapor içeren öğeleri bulur. ekivar:true ile aynıdır
şudur:ek rapor şudur:ek Ekleri rapor içeren öğeleri bulur. ektir:true ile aynıdır
önce: önce:9.10.2004 BirincilTarih alanı 9.10.2004'ten önceki tarihleri içeren öğeleri bulur.
sonra: sonra:9.10.2004 BirincilTarih alanı 9.10.2004'ten sonraki tarihleri içeren öğeleri bulur.
yazar: yazar:cem Yazar özelliğinde cem olan öğeleri bulur.
yazar:"adı" yazar:"cem koç" Yazar özelliğinde sırasıyla cem koç olan öğeleri bulur.
yazar:(adı) yazar:(cem koç) Yazar özelliğinde cem ve koç olan öğeleri bulur.
yazar:(adı OR adı) yazar:(cem OR kemal) Yazar özelliğinde cem veya kemal olan öğeleri bulur.
yazar:adı adı yazar:cem kemal Yazar özelliğinde cem olan ve belgenin herhangi bir yerinde kemal olan öğeleri bulur.
kimden:adı kimden:cem "from" hem fromName hem de fromAddress için özellik adı olduğundan, fromName VEYA fromAddress içinde cem olan öğeleri bulur.
 Tarihler ve tarih aralıkları

Tarih aralığı belirtmek için özelliğin ardından iki tarih yazın. Kapalı tarih aralıkları .. yazılarak gösterilir. Örneğin, kimden:davut gönderildi:05.11.04..05.11.05 yazın. Windows Masaüstü Araması tüm Windows tarih biçimlerinin yanında aşağıdaki değerleri de tanır:

  • Göreli tarihler: Örneğin, bugün, yarın, dün
  • Çok sözcüklü göreli tarihler: Örneğin, bu hafta, gelecek ay, geçen hafta, geçen ay, önümüzdeki yıl.
  • Günler: Pazar, Pazartesi ... Cumartesi
  • Aylar: Ocak, Şubat ... Aralık

 Sayılar ve aralıklar
Sözdizimi Sonuçlar
boyut:>50 < 70 Boyut özelliğinde 50 ile 70 arasında bir değer olan dosyaları arar.
tarih:>7.2.05 < 10.2.05 Tarih özelliğinde 7.2.05 ile 10.2.05 arasında bir değer olan öğeleri arar.
 Ortak dosya özellikleri

Yukarıda listelenen sözdizimi aşağıdaki tüm dosya türleriyle kullanılabilir. Örneğin, 2005 yılında "cem" tarafından gönderilen bir e-posta iletisini bulmak için, sorgunuz şöyle olmalıdır: tür:e-posta yazar:cem sonra:31.12.2004.

Dosya türüne göre kısıtlamak için Şunu kullanın Örnek
Tüm dosya türleri her tür tür:her tür
İletişimler iletişimler tür:iletişimler
Kişiler kişiler tür:kişiler
E-posta eposta tür:eposta
Instant Messenger görüşmeleri anlık ileti tür:anlık ileti
Toplantılar toplantılar tür:toplantılar
Görevler görevler tür:görevler
Notlar notlar tür:notlar
Belgeler belgeler tür:belgeler
Metin belgeleri metin tür:metin
Elektronik tablolar elektronik tablolar tür:elektronik tablolar
Sunular sunular tür:sunular
Müzik müzik tür:müzik
Resimler resimler tür:resimler
Videolar videolar tür:videolar
Klasörler klasörler tür:klasörler
Klasör adı klasöradı, içinde klasöradı:belgelerim
Sık kullanılanlar sık kullanılanlar tür:sık kullanılanlar
Programlar programlar tür:programlar

Birkaç e-posta hesabı kullanıyorsanız ve bir sorguyu Microsoft Office Outlook veya Outlook Express ile sınırlamak istiyorsanız, depo: belirtecini kullanabilirsiniz.

Dosya deposuna göre kısıtlamak için Şunu kullanın Örnek
Dosyalar dosyalar depo:dosyalar
Outlook Outlook depo:MAPI
Outlook Express Outlook Express depo:Outlook Express
 Dosya türü özellikleri: Tümü
Özellik Şunu kullanın Örnek
Başlık başlık, konu, hakkında başlık:örnek
Durum durum durum:örnek
Tarih tarih tarih:geçen hafta
Değiştirilme tarihi değiştirilmetarihi, değiştirilme değiştirilme:geçen hafta
Önem önem, öncelik önem:yüksek
Boyut boyut boyut:> 50
Silindi silindi,silinmiştir şudur:silindi
Ektir ektir şudur:ek
Kime kime, kimeadı kime:örnek
Bilgi bilgi, bilgiadı bilgi:örnek
Şirket şirket şirket:örnek
Konum konum konum:örnek
Kategori kategori kategori:örnek
Anahtar Sözcükler anahtarsözcükler anahtarsözcükler:örnek
Albüm albüm albüm:örnek
Dosya adı dosyaadı, dosya dosyaadı:örnek
Tarz tarz tarz:örnek
Yazar yazar, yazan yazar:örnek
Kişiler kişiler, ile ile (salih melih davut)
Klasör klasör, altında, yol klasör:örnek
Uzantı uzantı, dosyauzantısı uzantı:örnek
Dosya adı dosyaadı, dosya dosyaadı:örnek
 Dosya türünün ortak özellikleri: Ek
Özellik Şunu kullanın Örnek
Kişiler kişiler, ile kişiler:örnek
 Dosya türü özellikleri: Kişi
Özellik Şunu kullanın Örnek
Yardımcının telefonu yardımcıtelefonu yardımcıtelefonu:555-3323
Meslek meslek meslek:örnek
Takma adı takmaadı takmaadı:örnek
Eşi eşi eşi:örnek
İş şehri işşehri işşehri:örnek
İş posta kodu işpostakodu işpostakodu:örnek
Geri arama telefon numarası geriaramatelefonnumarası geriaramatelefonnumarası:örnek
Araç telefonu araçtelefonu araçtelefonu:örnek
Çocuklar çocuklar çocuklar:örnek
Adı adı adı:örnek
Soyadı soyadı soyadı:örnek
Ev faksı evfaksı evfaksı:örnek
Çağrı cihazı çağrıcihazı çağrıcihazı:örnek
İş telefonu iştelefonu iştelefonu:örnek
Ev telefonu ev telefonu evtelefonu:örnek
Cep telefonu ceptelefonu ceptelefonu:örnek
İşyeri işyeri işyeri:örnek
Yıl dönümü yıldönümü yıldönümü:dün
Doğum günü doğumgünü doğumgünü:yarın
Web sayfası websayfası websayfası:www.microsoft.com
 Dosya türü özellikleri: İletişim (e-posta, randevular)
Özellik Şunu kullanın Örnek
Kimden kimden, düzenleyen kimden:örnek
Alındı alındı, gönderildi gönderildi:dün
Konu konu, başlık konu:örnek
Eki var ekivar, eklerivar var:ek
Ekler ekler, ek ek:sunu.ppt
Gizli gizli, gizliadı gizli:örnek
Gizli adresi gizliadresi, gizli gizliadresi:örnek
Bilgi adresi bilgiadresi, kopya bilgiadresi:örnek
İzleme bayrağı izlemebayrağı izlemebayrağı:2
Kime adresi kimeadresi, kime kimeadresi:örnek
Son tarihi sontarihi, sontarih sontarih:geçen hafta
Bayrağı var bayrağıvar, bayraklı bayrağıvar:doğru
 Dosya türü özellikleri: Takvim
Özellik Şunu kullanın Örnek
Tekrarlanan tekrarlanan, tekrarlanıyor şudur:tekrarlanan
Düzenleyen düzenleyen, yazan, kimden düzenleyen:örnek
 Dosya türü özellikleri: Belgeler
Özellik Şunu kullanın Örnek
Açıklamalar açıklamalar açıklamalar:örnek
Son kaydeden sonkaydeden sonkaydeden:Can
Belge yöneticisi belgeyöneticisi belgeyöneticisi:örnek
Düzeltme numarası düzeltmenumarası düzeltmenumarası:örnek
Belge biçimi belgebiçimi belgebiçimi:örnek
Son yazdırılma tarihi sonyazdırılmatarihi sonyazdırılmatarihi:geçen hafta
 Dosya türü özellikleri: Müzik
Özellik Şunu kullanın Örnek
Şarkı Sözleri şarkısözleri şarkısözleri:örnek
Bit hızı bithızı, hız bithızı:2
Sanatçı sanatçı, yazan, kimden sanatçı:örnek
Yıl yıl yıl:örnek
Süre süre süre:örnek
Albüm albüm albüm:"en iyiler"
Tarz tarz tarz:rock
Şarkı sözleri şarkısözleri şarkısözleri:"mutlu yıllar sana"
Parça parça parça:12
Yıl yıl yıl:> 1980 < 1990
 Dosya türü özellikleri: Resim
Özellik Şunu kullanın Örnek
Kamera markası kameramarkası kameramarkası:örnek
Kamera modeli kameramodeli kameramodeli:örnek
Boyutlar boyutlar boyutlar:örnek
Yön yön yön:örnek
Çekilme tarihi çekilmetarihi çekilmetarihi:geçen hafta
Genişlik genişlik genişlik:örnek
Yükseklik yükseklik yükseklik:örnek
 Dosya türü özellikleri: Video
Özellik Şunu kullanın Örnek
Adı adı, konu adı:örnek
Uzantı uzantı, dosyauzantısı uzantı:örnek