Grid Properties

Grid

Grid Properties
Properties
  Name Description
Public property ItemInt32
Indekser zwraca wiersz tablicy
Public property ItemInt32, Int32
Indekser pozwala pobrać dowolną wartość z tablicy
Top
See Also