Muis & toetsenbord gebruik

FastStone Image Viewer

Muis & toetsenbord gebruik:

 • Dubbelklik op de miniatuurweergave van de afbeelding of klik op het pictogram om de afbeelding op het volledige scherm te tonen.
 • In het volledige scherm: Bij het bewegen van de muiscursor naar de benedenrand van het scherm verschijnt een functie-balk (zie figuur) met de basisfuncties van het programma. (N.B. Komt de muiscursor op de functiebalk, dan zal het muiswieltje niet meer de afbeelding vergroten.) • In het volledige scherm: Bij het bewegen van de muiscursor naar de rechterrand van het scherm verschijnen de eigenschappen van de afbeelding.
 • In het volledige scherm: Bij het bewegen van de muiscursor naar de bovenrand van het scherm verschijnt er een venster met miniaturen waarmee je snel toegang hebt tot de afbeeldingen van de dezelfde map en andere programma-functies.
 • In het volledige scherm: Bij het bewegen van de muiscursor naar de linkerrand van het scherm verschijnt een menu met allerlei functies voor bewerkingen van het bestand en de afbeelding. 
 • In het volledige scherm: Bij het bewegen van de muiscursor naar de hoek rechtsonder in het scherm verschijnt de Windows takenbalk (alléén in XP), zodat snel tussen de actieve programma's gewisseld kan worden.
 • Als de muiscursor de vorm krijgt van een vergrootglas betekent dat de afbeelding is aangepast aan de grootte van het venster of scherm. Door de linkermuisknop ingedrukt te houden wordt de afbeelding in zijn originele grootte weergegeven. Door met ingedrukte linkermuisknop de cursor te bewegen kan de afbeelding in het venster/scherm worden geschoven. 
  Het vergrotingspercentage en de vergrotingsfactor  (Zie tab Vergroting bij de Instellingen) stellen het vergrotingsniveau van de afbeelding in.
 • Als de muiscursor de vorm krijgt van een hand betekent dat, dat de getoonde afbeelding groter is dan het venster. Door met ingedrukte linkermuisknop de cursor te bewegen kan de afbeelding in het venster/scherm worden geschoven.
 • In de normale  mode: Door de Ctrl toets ingedrukt te houden verandert de muiscursor in een kruis . Nu kan de muis gebruikt worden om een deel van de afbeelding te selecteren en te vergroten/verkleinen  (Door de linkermuisknop ingedrukt te houden kan een rechthoekige selectie gemaakt worden. Door de knop los te laten kan het geselecteerde gebied vergroot worden.)
 • In de rechthoekige , ronde of lasso  selectie mode: Door de Ctrl toets ingedrukt te houden verandert de muiscursor in een kruis  . Nu kan de muis gebruikt worden om een deel van de afbeelding te selecteren. Door op de rechtermuisknop te klikken verschijnt een menu met opties om het geselecteerde deel te vergroten, kopiëren, bij te snijden of op te slaan in een bestand.
 • Draaien van het muiswieltje zal de volgende of vorige afbeelding tonen. 
 • Houd de Ctrl toets in. De muiscursor krijgt een kruis als vorm - draai het muiswieltje om de afbeelding te vergroten/verkleinen of selecteer met de linkermuisknop het gebied dat vergroot moet worden.
 • Houd de Shift toets in. De muiscursor krijgt een ronde vorm - klik de linkermuisknop om de afbeelding te vergroten of de rechtermuisknop om de afbeelding te verkleinen
 • Druk spatiebalk, rechtse pijl of PgDn toets om naar de volgende afbeelding te gaan.
 • Druk Backspace, linkse pijl of PgUp toets naar de vorige afbeelding te gaan.
 • Als de getoonde afbeelding groter is dan het venster druk dan pijl (boven, onder, links, rechts) toetsen om de afbeelding te schuiven in het venster.
 • Druk Home toets om naar de eerste afbeelding te gaan.
 • Druk End toets om naar de laatste afbeelding te gaan.
 • Druk 1,2,3,... of 9 toets om de afbeelding te vergroten met resp. 100%, 200%, 300%,...900%
 • Druk A of / toets om de afbeelding in de oorspronkelijke grootte te tonen.
 • Druk B of * toets om de afbeelding in de passend in het huidige venster te tonen.
 • Druk toets om de afbeelding te vergroten.
 • Druk - toets om de afbeelding te verkleinen.
 • Druk C toets om de kopieer (copy) naar map functie op de geselecteerde afbeelding(en) toe te passen.
 • Druk M toets om de verplaats (move) naar map functie op de geselecteerde afbeelding(en) toe te passen.
 • Druk D toets om het tekenscherm te openen om teksten, lijnen, hoeken, ellipsen, accentueringen en watermerken  aan de afbeelding toe te voegen.
 • Druk E toets om de afbeelding met het eerste externe programma te bewerken (edit). 
 • Druk I toets om het venster met de eigenschappen (info) van de afbeelding te tonen.
 • Druk S toets om het venster met opties van de diapresentatie te openen om ze eventueel in te stellen.
 • Druk T toets om het venster JPEG opmerking te openen om een eventuele opmerking aan de afbeelding toe te voegen (alléén JPEG).
 • Druk L of < toets om de afbeelding linksom te roteren.
 • Druk R of > toets om de afbeelding rechtsom te roteren.
 • Druk H toets om de afbeelding horizontaal te spiegelen.
 • Druk V toets om de afbeelding verticaal te spiegelen.
 • Druk W toets om Windows Explorer te openen in de huidige map. 
 • Druk X toets om het venster bijsnijden te openen voor het bijsnijden van de afbeelding.
 • Druk Ctrl+R toets combinatie om het venster afmetingen (Resize) te openen voor het wijzigen van de afmetingen van de afbeelding
 • Druk Ctrl+H toets combinatie om het venster histogram van de afbeelding te openen.
 • Druk Ctrl+Z toets combinatie de laatste verandering aan de afbeelding ongedaan te maken.
 • Druk Ctrl+Y toets combinatie de laatste verandering aan de afbeelding opnieuw te wijzigen.
 • Druk Enter of F toets om te wisselen tussen de weergave: volledig scherm/vensterweergave of volledig scherm/miniatuurweergave
 • Druk muiswieltje om te wisselen tussen de weergave: volledig scherm/vensterweergave of volledig scherm/miniatuurweergave
 • Druk Esc toets om de volledige schermweergave af te sluiten of om het programma (bij venster-/miniatuurweergave) af te sluiten
 • Om de afbeeldingen te sorteren op bestandsnaam, type, formaat, grootte, datum in de miniatuurweergave, de lijst-weergave en klik met de linkermuisknop op de gewenste kop