Brug af mus og tastatur

FastStone Image Viewer


Brug af mus og tastatur

 • Dobbelt-klik på et miniaturebillede eller  klik på dette ikon  for at se billedet på fuldskærm.
 • Ved fuldskærm, flyt musen til skærmens kant ved bunden hvor en bjælke (se næste figur) vil springe frem for at sikre hurtig adgang til programets vigtige funktioner. (Bemærk: Hvis man flytter markøren over denne bjælke så kan man bruge musens hjul til at zoome ind og ud på billedet.) • Ved fuldskærm, flyt musen til skærmens højre kant hvor vinduet med billed-egenskaber og med  EXIF metadata vil komme frem
 • Ved fuldskærm, flyt musen til skærmens øverste kant  hvor vinduet med en virtuel filmstrimmel vil komme frem, som sikrer hurtig adgang til andre billeder i samme mappe, samt til andre kommandoer
 • Ved fuldskærm, flyt musen til skærmens  venstre kant hvor et panel kommer frem, som sikrer hurtig adgang til fil- og billedredigerings-funktioner
 • Ved fuldskærm, flyt musen til skærmens højre hjørne i bunden og Windows Taskbar vil komme frem for at sikre hurtig skift til andre allerede kørende programmer ( kun ved Windows XP )
 • Når markøren skifter form til forstørrelsesglas  , indikerer det at det viste billede er tilpasset til størrelsen af det nuværende vindue eller skærmareal. Nu kan De trykke og holde den venstre musetast nede og billedet bliver betragtet gennem et forstørrelsesglas. Flytning af musen med venstre musetast holdt nede vil flytte forstørrelsesglasset hen over billedarealet.  Forstørrelsesglassets zoom forhold og Forstørrelsesglassets størrelse (Se fanebladet Forstørrelsesglas i Indstillinger ) bestemmer graden a forstørrelse i forstørrelsesglasset og dets areal.
 • Når markøren skifter til en hånd  , indikerer det, at det viste billede er større end det nuværende vindue eller skærmarealet. Nu kan De trykke og holde den højre musetast nede og flytte musen rundt for at panorere/rulle billedet indenfor det nuværende vindue eller skærmareal.
 • Når  Normal (Panorer) funktion er valgt og man trykker og holder  Ctrl tasten nede, vil musens markør skifte til et kors . Nu kan musen bruges til at Selektere og zoome. (vælg et firkantet areal på billedet og ved at bruge musens venstre knap for at klikke og trække, bagefter slip musetasten for at zoome ind på dette areal af billedet.)

  Når Firkant, Cirkel eller Frihånd funktion (,  eller henholdsvis  ) er valgt og man trykker og holder Ctrl tasten nede, vil musens markør skifte til et kors . Nu kan musen bruges til at udpege et areal på billedet. Ved at klikke med musens højre knap indenfor det udpegede areal, en menu åbner sig, som giver adgang til at zoome, kopiere, klippe, beskære eller slette det valgte aeral eller gemme det valgte areal i en fil.
 • Der skiftes til næste eller forrige billede ved at rulle musens hjul
 • Holder man  Ctrl tasten nede, vil musens markør skifte til et kors - rul med musens hjul for at  zoome ind eller zoom ud på billedet.
 • Holder man  Shift tasten nede, vil musens markør skifte til en cirkel - klik med musens venstre knap for at zoome ind eller klik med musens højre tast for at zoome ud på billedet.
 • Tryk på MellemrumHøjre pil eller PgDn tasten for at komme til næste billede
 • Tryk på  Slet bagud,  Venstre pil eller PgUp tasten for at komme til forrige  billede
 • Når det viste billede er større end det nuværende vindue eller skærmareal, tryk på  Pile-tasterne (Op, Ned, Venstre, Højre) for at  panorere/rulle med billedet indenfor det nuværende vindue eller skærmareal
 • Tryk på  Home tasten for at komme til det  første billede
 • Tryk på End tasten for at komme til det sidste billede
 • Tryk på 1,2,3,... eller 9 tasterne for at zoome 100%, 200%, 300%,...900%
 • Tryk på eller / taster for at vise billedet i virkelig størrelse
 • Tryk på eller taster for at visse billedet tilpasset det nuværende vindue eller skærmareal
 • Tryk på   tasten for at zoome ind på billedet
 • Tryk på - tasten for at zoome ud på billedet
 • Tryk på C tasten for at starte  kopiering til mappe  funktionen af den aktuelle billedfil
 • Tryk på M tasten for at starte flytning til mappe  funktionen af den aktuelle billedfil
 • Tryk på D tasten for at bringe  Tegnebord vinduet op for at tilføje tekst, linier, firkanter, ellipser, fremhævede arealer og vandmærke(r) til billedet
 • Tryk på E tasten for at  editere billedet med det første eksterne program (defineret af brugeren)
 • Tryk på I tasten for at vise vinduet med  billedegenskaber
 • Tryk på S tasten for at vise vinduet med Dia-show indstillinger for at konfigurere et Dia - show
 • Tryk på T tasten for at vise vinduet for JPEG Kommentarer for at  editere billedets beskrivelse/kommentar (kun for JPEG  billeder)
 • Tryk på L eller < tasten for at  rotere til venstre
 • Tryk på R or > tasten for at  rotere til højre
 • Tryk på H  tasten for  vende vandret
 • Tryk på V  tasten for  vende lodret
 • Tryk på W tasten for at åbne Windows Explorerved den aktuelle mappe
 • Tryk på  X tasten for at bringe Beskærerbord vinduet op for at gennemføre beskæring af billedet
 • Tryk på Ctrl+R tastekombinationen for at vise Resize/Resample vinduet for ændring af billedstørrelsen
 • Tryk på Ctrl+H tastekombinationen for at vise billedets Histogram
 • Tryk på Ctrl+Z tastekombinationen for at fortryde  de sidste ændringer af billedet (fortryd i flere niveauer)
 • Tryk på Ctrl+Y tastekombinationen for at gendanne  de sidste ændringer af billedet  (gendan i flere niveauer)
 • Tryk på Enter eller F taste fo at skifte mellem Fuldskærm/Browser Visning eller Fuldskærm/Visning i Vindue
 • Tryk på  muse-hjulet  for at skifte mellem Fuldskærm og Browser visning
 • Tryk på Esc tasten for at forlade Fuldskærm eller for at forlade programet i Browser eller Visning i Vindue tilstand
 • For at sortere billederne efter Filnavn, Type, Dimension, Størrelse eller Dato i Browser Visningskift Browserens stil til Rapport Visning  og  klik med venstre musetast på toppen af den tilsvarende kolonne.