Nástroje pro práci s automapou

Navigal

NÁSTROJE PRO PRÁCI S AUTOMAPOU

V horní části Automapy se nalézá lišta s nástroji pro práci s mapou.

Posun mapou

K posunu mapou lze použít nástroj , který se nachází v horní nástrojové liště. Nástroj slouží k posouvání mapou pomocí uchopení mapy stiskem levého tlačítka myši. Za stálého držení levého tlačítka a posunu myši se mapa přesouvá až do uvolnění tlačítka. Mapou lze pohybovat i pomocí posuvníku vedle a pod mapou.

Změna měřítka mapy

Mapa má vytvořených několik měřítek, ve kterých si může uživatel přepínat a pomocí toho mapu oddalovat nebo přibližovat. Ke změně měřítka lze využít v nástrojové liště tlačítka . Slouží k postupnému přiblížení mapy, vždy o jednu úroveň. Podobně tlačítko se znakem minus  slouží k oddálení mapy. Tlačítko s ikonou lupy se čtverečkem  slouží ke zvolení výřezu požadované části mapy podle šíře okna.

Vyhledání místa na mapě

V nástrojové liště se nachází editační pole pro hledání. Po zadání názvu místa se na mapě zobrazí šipka jako indikátor, která ukazuje na místo se shodným názvem. Pokud je více míst se shodným názvem (např. Bělá), bude zobrazeno více šipek.

Informace při pohybu myší nad mapou

Při pohybu myši nad mapou se v horní liště zobrazuje místo, které je nejblíže od pozice ukazatele myši. Pokud je kurzor mimo hranice České republiky nezobrazuje se žádná informace. Pokud je nejbližším místem křižovatka, bude vedle nápisu křižovatka připojen také v závorce název nejbližší obce, vedle kterého se křižovatka nachází.